ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Пътят към Втората световна война – Мюнхенската конференция от 1938 като символ на коварство и предателство

Автор: Проф. д-р Искра Баева дата: 05/11/2018 (Брой 4 2018г.) от 69 до 80 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Статията е посветена на исторически проблем, който вече почти осем десетилетия продължава да предизвиква спорове. Става дума за причините за избухването на Втората световна война, която, засега поне, остава най-кръвопролитният въоръжен конфликт в историята на човечеството. Продължаващите спорове за причините за тази война се дължат на продължаващата политическа употреба на историята. Спорът не е за действията на Адолф Хитлер, който се стреми да извоюва световно господство на Третия райх, а за политиката на големите европейски сили към нарастващите искания на Хитлер.

Твърде високата цена на победата след войната предизвиква въпроса кой е виновен за превръщането на победена в Първата световна война Германия в могъща сила в края на 30-те години. През Студената война отговорът на този въпрос е част от голямото противопоставяне между Запада и Изтока, но спорът се възражда и през последните години. Това е причината да се опитам на основата на изцяло документални свидетелства да докажа, че Мюнхенската конференция е повратното събитие, открило на Третия райх година по-късно да започне война при много благоприятни условия.

 

The Way to World War II – The Munich Conference in 1938 as a Symbol of Cheating and Treachery

Prof.Dr. Iskra Baeva

Full professor at Sofia University `St. Kliment Ohridski`. She has specialized in Warsaw University and the Woodrow Wilson Center in Washington. Her historical studies are connected with the history of Eastern Europe and Bulgaria in the 20th century, the Cold War, international relations and the transition to democracy in Eastern Europe at the end of the 20th and the beginning of the 21st century.

The article is devoted to a historical problem that has been sparking for almost eight decades. It's about the reasons for the outbreak of World War II, which, for the time being, remains the bloodiest armed conflict in the history of mankind.  The author think, that ongoing disputes over the causes of this war are due to continuing political use of history. The dispute is not about Adolf Hitler’s actions, who seeks to gain world domination of the Third Reich, but about the policy of the great European powers to Hitler's growing demands.

The very high cost of victory after the war raises the question of who is responsible for turning defeated in the First World War Germany into a mighty power in the late 1930s.During the Cold War, answer ofthis question is part of the great opposition between the West and the East, but the debate has been reviving in recent years. For the author this is the main reason to try, on the basis of entirely documentary evidence, to prove that the Munich Conference (September 29-30, 1938) is the turning point that allowsthe Third Reich one year later to start a war under very favorable conditions.

За автора

Проф. д-р по история; преподава съвременна история и история на международните отношения в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Специализирала е във Варшавския университет и в Центъра “Удроу Уилсън” във Вашингтон. Занимава се с историята на Източна Европа и България през ХХ в., Студената война, международните отношения през ХХ в. и преходите към демокрация в Източна Европа от края на ХХ и началото на ХХI век. Авторка е на книгите: “Източна Европа след Сталин 1953-1956. Полша, Унгария, Чехословакия и България”, “България и Източна Европа”, „Източна Европа през ХХ век. – идеи, конфликти, митове”, „Тодор Живков”, „Българските преходи 1939–2010” (в съавторство с Евгения Калинова) и други.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ