ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Нова световна система или свят без хегемон

Автор: Проф. д.ист.н. Александър Борисов дата: 07/12/2018 (Брой 5-6 2018г.) от 7 до 28 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Състоянието на световните дела, а нерядко и хода на историята е зависило от това на каква основа се е градил мирът на Земята – върху фундамента на международното равновесие или на абсолютната власт на поредния хегемон. Днес в атлантическите кръгове на най-различни нива стана обичайно да се чува пропагандната мантра, че отказът на Съединените щати от глобално доминиране (насилствено или доброволно) ще има катастрофални последици за международните отношения и ще доведе едва ли не до универсален хаос. Същевременно историята учи, че всеки световен ред е относителен и нетраен. Още от античната ера най-добрите умове на човечеството са мечтали за „идеален” световен ред, за установяване на вечен мир на Земята, на хармония между държавите. Реалността обаче е друга. Историята на световния ред – това е история написана с кръвта на големи и малки войни.

 

New world system or world without hegemon

Prof. Dr. Alexander Borisov
Professor at the Moscow State Institute for International Relations (MGIMO)  Ambassador.

The state of world affairs, and often the course of history, depended on the basis on which was build the peace of the Earth - on international equilibrium or on  the absolute power of the next  hegemon. Today, various levels of the Atlantean circles, it has been usual to hear the propaganda mantra that the United States' denial of global domination (forcibly or voluntarily) will have catastrophic consequences for international relations and will almost certainly lead to universal chaos. At the same time, history teaches that every world order is relative and infallible. Ever since the antique era, the best minds of mankind have dreamed of the "ideal" world order, establishing eternal peace on Earth, harmony between states. But reality is different. The history of world order - this is a story written with the blood of big and small wars.
 

За автора

Професор в Московския държавен институт за международни отношения (МГИМО); посланик

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ