ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Няколко стратегически визии за бъдещето на света

Автор: Проф. д.ф.н. д.п.н. Петко Ганчев дата: 07/12/2018 (Брой 5-6 2018г.) от 29 до 50 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Като цяло епохата на турбуленция, заменила епохата на “студената война”, определено ще продължи да затихва, усилвайки аритмията на световната система. В анализа си проф. Ганчев се спира на основните идеи на Стратегията за развитието на “социализма с китайска специфика”. Тези идеи ще бъдат развити в цялостна система от стратегии и в Стратегията за установяване на нова система на международните отношения върху основата на съвършено други принципи. Целта на Стратегията е да обедини равноправно народите, които заедно да овладеят съвременните заплашващи човешкия  род глобални проблеми, опасности и предизвикателства и да открият добър хоризонт за своето бъдеще.

 

Several strategic visions for the future of the world

Prof. Prof., Ph.D. Petko Ganchev
Ambassador, Chairman of the Eurasian Geopolitical Center; lecturer at the International Business School (IBBU)

Generally, the era of turbulence that has replaced the Cold War will definitely continue to dampen, amplifying the arrhythmia of the world system. In his analysis Prof. Ganchev addresses the main ideas of the Strategy for the Development of "Socialism with Chinese Specifics". These ideas will be developed in a comprehensive system of strategies and concretely  in the Strategy for establishing a new system of international relations on the basis of completely different principles. The aim of the Strategy is to unite on a par peoples that can overcome together  threats to human problems and  the  actual challenges and find a good horizon for their future.

За автора

Посланик, председател на Геополитически център Евразия, преподавател в Международното висше бизнес училище (МВБУ).

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ