ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Обещанието на конструктивизма в теорията на международните отношения

Автор: Проф. Тед Хопф дата: 07/12/2018 (Брой 5-6 2018г.) от 51 до 76 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Предизвикващ устойчивото господство на неореализма и неолибералния институционализъм, конструктивизмът предлага убедителни реконцепции на редица централни теми в теорията на международните отношения, въпреки че е скептично възприеман от преобладаващата научна мисъл. В тази статия изяснявам претенциите на конструктивизма, очертавам различията между „конвенционалния” и „критичния” конструктивизъм, предлагам научноизследователска програма, която успоредно предоставя алтернативни схващания за основните въпроси, стоящи пред международните отношения, и прилагам няколко примера за това какво конструктивизмът може еднозначно да допринесе в разбирането на световната политика. Изследвайки конструктивисткото обещание възприемам, че в същината му стои възстановяване на частичния ред и предсказуемост на световната политика, което произхожда не от наложена хомогенност, а от оценка на разликата.

 

The Promise of Constructivism in International Relations Theory

Prof. Ted Hopf

The Provost’s Chair Professor of Political Science at the National University of Singapore; received his B.A. and M.A. from Princeton University and his PhD from Columbia University. His main fields of interest are international relations theory, qualitative research methods, and identity, with special reference to the Soviet Union and the former Soviet space. He has authored or edited five books.

Constructivism, as challenger and substitute of  the continuing dominance of neorealism and neoliberal institutionalism, offers convincing reconceptualizations of a number of central themes in international relations theory, despite being skeptically regarded by mainstream scholars. In this article are clarified  constructivism’s claims, outline the differences between “conventional” and “critical” constructivism, and suggest a research agenda that both provides alternative understandings of mainstream international relations puzzles and presents a few examples of what constructivism can uniquely bring to an understanding of world politics. Upon making an inquiry into the constructivist promise, author  considers it as restoration of partial order and predictability to world politics that derives not from imposed homogeneity, but from an appreciation of difference.

За автора

Професор, Декан на Факултета по политически науки в Националния университет на Сингапур (National University of Singapore); притежава бакалавърска и магистърска степен от Университета Принстън и докторантура от Университета на Колумбия, известни представители на Бръшляновата лига (The Ivy League). Основните му сфери на интерес са теорията на международните отношения, качествените изследователски методи и идентичността, с насоченост към Съветския съюз и бившето Съветско пространство. Автор или редактор на пет книги.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ