ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

БРОЙ 1

ГОДИНА 2019
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ 11.02
БРОЙ СТРАНИЦИ 128
КУПИ БРОЯ В pdF ФОРМАТ

Геополитически анализ на 2018 и тенденции за настоящата година

Автор: Генерал-майор (о.р.), проф., д.н. Валери Лазаров

Изминалата 2018-та година ще остане в историята като година, в която със събитията в Близкият изток, Източна Европа, Кавказ, Централна и Източна Азия  ясно беше показано, че когато става въпрос за глобални икономически интереси и сигурност в която и да е точка от Земята,  за Китай, Русия и САЩ  няма компромиси. Глобалните икономически въпроси и състоянието на...

Несъстоялият се нов световен ред и социалните мрежи

Автор: Проф. д-р Динко Динков

На фона на радикалните трансформации в международната система в края на ХХ век суперсилата, която, така или иначе, надделя в гигантския сблъсък от времето на „студената война“, видя възможности за установяване на „нов световен ред“. Според тогавашните визионери при очерталия се триумф на либерално-демократичните ценности, би било логично САЩ да поемат лидерството...

България и мирът в района на Черно море

Автор: Виктор Петров

В статията са анализирани някои основни проблеми във вътрешната и външната политика на България, по-конкретно: главните причини за съвременното незавидно   социално-икономическо и външнополитическо  положение, в частност икономическите    реформи  от 1990 г.; кризата на Балканите – следствие от   противоборството между свръхсилите и политиката на...

Регионалното енергийно сътрудничество в Югоизточна Европа

Автор: Невена Алексиева

Издигането на геополитическото значение на Югоизточна Европа, включително и чрез осмислянето на връзката енергетика-сигурност, е от ключово значение и за страните от региона, и за ЕС като цяло. Стабилността на европейския континент е немислима без завършване на нейния интеграционен модел, съществен елемент от който е осигуряването на висока енергийна свързаност и...

НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ