ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Несъстоялият се нов световен ред и социалните мрежи

Автор: Проф. д-р Динко Динков дата: 11/02/2019 (Брой 1 2019г.) от 19 до 24 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

На фона на радикалните трансформации в международната система в края на ХХ век суперсилата, която, така или иначе, надделя в гигантския сблъсък от времето на „студената война“, видя възможности за установяване на „нов световен ред“. Според тогавашните визионери при очерталия се триумф на либерално-демократичните ценности, би било логично САЩ да поемат лидерството на света. Смазващото им икономическо, военно и технологично превъзходство бяха убедителни аргументи и като че ли светът беше склонен да ги приеме. Новата степен на интернационализация във формата на глобализация  като че ли вещаеше неизбежна доминация на САЩ. Информационните технологии, в които те бяха безспорен лидер, превръщаха света в глобално село. Тяхното творение Интернет, техните гиганти Microsoft, Yahoo, Google, Amazon, появилите се принципно нови платформи и социални мрежи се оказаха мощни фактори в глобализационните процеси.

 

The unsettled new world order and social networks


Prof. Dr. Dinko Dinkov
Director of the Center for Balkan Studies at the University of National and World Economy; Deputy Editor-in-Chief of International Relations.

Against the backdrop of radical transformations in the international system at the end of the twentieth century, the superpower, which in any case prevailed in the giant clash of the Cold War, saw opportunities to establish a "new world order". According to the then visionaries, in the emerging triumph of liberal-democratic values, it would be logical for the United States to take the leadership of the world. Their overwhelming economic, military, and technological superiority were convincing arguments, and as if the world was inclined to accept them. The new degree of internationalization in the form of globalization seemed to convey an inevitable US domination. Information technology, in which they were the undisputed leader, turned the world into a global village. Their Internet creation, their giants Microsoft, Yahoo, Google, Amazon, the emerging new platforms and social networks emerged as powerful factors in globalization processes.
 

За автора

Д-р Динко Динков е преподавател в катедра "Международни отношения" при Университета за национално и световно стопанство.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ