ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Регионалното енергийно сътрудничество в Югоизточна Европа

Автор: Невена Алексиева дата: 11/02/2019 (Брой 1 2019г.) от 33 до 46 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Издигането на геополитическото значение на Югоизточна Европа, включително и чрез осмислянето на връзката енергетика-сигурност, е от ключово значение и за страните от региона, и за ЕС като цяло. Стабилността на европейския континент е немислима без завършване на нейния интеграционен модел, съществен елемент от който е осигуряването на висока енергийна свързаност и гарантиране на енергийни пазари и трасета. Регионалното енергийно сътрудничество на Балканите е съществена част от тези усилия. За да бъде максимално резултатно и с висока степен на ефективност то обаче, е необходимо да се развива във все по-единната европейска рамка и подходи.

 

Regional Energy Cooperation in Southeast Europe
 

Nevena Alexiva
PhD student at the Department of International Relations at UNWE. Master's degree in international relations has graduated from Sofia University "St. Kliment Ohridski ". There are a number of specializations in Bulgaria and abroad.

The rise of the geopolitical importance of the South Еast Europe, including through the new understanding of the energy - security relationship, is а key factor for all the countries in the region and  the European Union as a hole. The stability of the European continent is impossible without the completion of its integration model. Significant elements for the model to be successful are the energy connectivity and how to guarantee the energy markets and routes. The regional energy coooperation on the Balkans is а substantial part of those attempts. In order to be most effective and successful, it should be developed in the context of the common European framework and approaches.

За автора

Докторант в катедра “Международни отношения” на УНСС с магистърска степен по международни отношения от СУ „Св. Климент Охридски”. Има редица специализации в България и в чужбина. Член на Управителния съвет на Центъра за европейски и международни изследвания. Научните є интереси са свързани главно с регионалното сътрудничество в Европа, външна политика, европейски въпроси.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ