ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

БРОЙ 2

ГОДИНА 2019
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ 03.05
БРОЙ СТРАНИЦИ 140
КУПИ БРОЯ В pdF ФОРМАТ

Седма годишна конференция „Балканите в ХХI век – българският поглед” на тема „Балканските национализми – от възраждане към рецидив?” (УНСС, 9 април 2019 г.)

Автор: Дискусия

Националистическите и популистки тенденции постепенно започват да оказват все по-силно влияние и дори да доминират политическите процеси в Европа. Това развитие вече надхвърли националните граници и се превърна в общоевропейска тенденция, която се очаква да бъде потвърдена и в резултатите от предстоящите избори за Европейски парламент. Балканите също не са изолирани от тези...

Разцветът на балканските национализми – обратима ли е тенденцията?

Автор:

Разцветът на балканските национализми е видим и повсеместен. Няма страна от региона, където да отсъстват сериозни националистически настроения. Това е обективна тенденция – резултат както от войните при разпада на екс-Югославия, така и при синтеза на новите държави. И е в хармония с процесите в Европа, които са следствие от глобализацията и кризата на националната държава,...

Българският “патриотичен” национализъм

Автор: Проф. д-р Искра Баева

Статията е посветена на развитието на българския национализъм в периода от късния социализъм през 80-те години до първите десетилетия на 21 век. В нея е направен опит да се направи обща характеристика на балканския национализъм и на отликите на българския национализъм. В началото на българския преход се възстановява политическият плурализъм, от което се възползват и...

Национализъм в Турция и духовните граници на президента Ердоган

Автор: Петър Воденски

В публикацията се разглежда как, през различните периоди на своето развитие, Република Турция е използвала за целите на външната си политика турския/тюркския национализъм и мюсюлманската религия сред страните, в които е властвала Османската империя. В зависимост от обстоятелствата и историческия период, това се е базирало на идеологията на „пантюркизма“, на...

НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ