ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Национализъм в Турция и духовните граници на президента Ердоган

Автор: Петър Воденски дата: 03/05/2019 (Брой 2 2019г.) от 25 до 32 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

В публикацията се разглежда как, през различните периоди на своето развитие, Република Турция е използвала за целите на външната си политика турския/тюркския национализъм и мюсюлманската религия сред страните, в които е властвала Османската империя. В зависимост от обстоятелствата и историческия период, това се е базирало на идеологията на „пантюркизма“, на „панислямизма“, на „тюркско-ислямски синтез“, „стратегическа дълбочина“, но целта винаги е била една – засилване позициите на Турция сред тези страни.

 

Nationalism in Turkey and the spiritual frontiers of President Erdogan


Peter Vodensky
Ambassador; worked in the Ministry of Foreign Affairs, was the director of various departments, and the head of the Political Cabinet with two ministers. He is currently a consultant at the Diplomatic Institute at the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria. Member of the Strategic Council of the President of the Republic of Bulgaria.

The publication reveals that during different periods of its development the Republic of Turkey has used for the purposes of its foreign policy the Turkish/Turkic nationalism and the Islam among the countries, which in the past have been under the rule of the Ottoman Empire. Depending on the circumstances and the historic period, this was based on the ideology either of “pan Turkism” or of “pan Islamism”, “Turkish-Islamic synthesis”, “Strategic depth”, bearing in mind the single goal of strengthening the positions of Turkey in those countries.

За автора

Посланик; работил е в Министерството на външните работи, бил е директор на различни дирекции, както и началник на Политически кабинети при два министри. Понастоящем е консултант в Дипломатическия институт при министъра на външните работи на Република България. Член на Стратегическия съвет при Президента на Република България.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ