ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Шагреновата кожа на сръбския национализъм – ще има ли реванш?

Автор: Д-р Бисер Банчев дата: 03/05/2019 (Брой 2 2019г.) от 33 до 40 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Съвременният сръбски национализъм е възникнал като модернизационен и либерален защитник на европейските ценности. Той има седем характерни особености. Първата е стремежът за обединение всички сърби. Втората съдържа мощен асимилационен механизъм за малцинствата. Третата е моделът на избраният народ, който е извършил саможертва пред стените на Европа, за да я спаси от нашествието на исляма. Четвъртата е опазването на традиционните патриархални ценности. Пета е връзката с Православната църква и „свещената география” на Косово, където се намира важна част от сръбското историческо и културно наследство. Шестата e култ към мъжката сила и военното дело. Седмата разглежда Сърбия като средищно място между Изтока и Запада. Съвременното сръбско общество е уморено от продължителното преекспониране на национализма, но той може да бъде съзнателно или неволно провокиран от външни фактори.

 

The hare skin of Serbian nationalism - will there be a revenge?


Dr. Biser Banchev
Doctor of Modern Balkan History. He works at the Institute of Balkan Studies with a Center for Thracology at the Bulgarian Academy of Sciences. His scientific interests are related to the modern history of Serbia and Montenegro; the breakup of Yugoslavia; nationalism, geopolitics and international relations in the Western Balkans. Member of the editorial boards of Geopolitics (Sofia) and Međunarodna politika (Belgrade).

Modern Serbian nationalism has emerged as a modernizing and liberal advocate of European values. It has seven major characteristics. The first is the striving for unification of all Serbs. The second contains a powerful mechanism for assimilation of the minorities. The third is the model of the chosen people who sacrificed themselves at the walls of Europe to save it from the invasion of Islam. The fourth is the preservation of traditional patriarchal values. The fifth is the relationship with the Orthodox Church and the "sacred geography" of Kosovo, where an important part of the Serbian historical and cultural heritage is located. The sixth is cult of male power and warfare. The seventh sees Serbia as a central point between the East and the West. Modern Serb society is tired of the prolonged overexposure of nationalism, but it may be deliberately or unintentionally provoked by external factors.

За автора

Доктор по модерна балканска история. Работи в Института за балканистика с Център по тракология при БАН. Научните му интереси са свързани с модерната история на Сърбия и Черна гора; разпадането на Югославия; национализъм, геополитика и международни отношения в Западните Балкани. Член  на редколегиите на сп. „Геополитика” (София) и “Me?unarodna politika” (Белград).

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ