ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Традиционният балкански национализъм в контекста на възраждащия се национализъм в Европа

Автор: Николай Славков дата: 03/05/2019 (Брой 2 2019г.) от 55 до 60 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Тема на настоящия доклад е как възраждащият се през последните години национализъм в Европа се отразява върху традиционния балкански национализъм. За да се отговори на този въпрос в исторически план се разглеждат някои от националистическите концепции на Балканите. Извежда се тезата, че към настоящия момент трудно бихме ги обобщили под понятието "традиционен балкански национализъм" и се предлага категоризация на страните от Балканите на база геополитическото им място в наши дни. Така разделени, те се поставят по отделно в контекста на възраждащия се европейски национализъм, за да се изследват взаимодействията и прогнозират последиците за тях. Освен това се прави опит за дефиниране на възраждащия се европейски национализъм днес, чрез съпоставка и открояване на разликите с вида му в миналото. Като ключов фактор, същностно променящ национализма на континента се посочва процесът на европейска интеграция. Това е причината да се даде съществено значение на предстоящите избори за Европейски парламент като количествен измерител за влиянието на възраждащия се европейски национализъм върху обществата, а по този начин и върху процесите на страните от Балканите.

 

Traditional Balkan nationalism in the context of revitalizing nationalism in Europe


Nikolay Slavkov
Сurrently pursuing a Master's degree in International Security at Sofia University and has previously graduated as a Bachelor of International Economic Relations from the University of National and World Economy. In 2018 he has participated in the Young Diplomats Program of the European Academy of Diplomacy in Warsaw. The current report paper has won first prize in the Seventh Youth Conference "The Balkans in the 21st Century – the Bulgarian view".

The topic of the current report paper is the effect of the recent revival of nationalism in Europe on the so-called traditional Balkan nationalism. In order to shed some light on the subject, a number of historical Balkan nationalistic concepts are being examined. The conclusion is reached that currently they could hardly be viewed as an indivisible concept under the notion of "traditional Balkan nationalism" and therefore, categorization of the Balkan countries is suggested based on geopolitical factors. Divided in the aforementioned manner, each group of countries is individually positioned in the context of the European nationalistic revival. An attempt to define reviving European nationalism is made by compassion with its past manifestations. A point is made that key factor altering the outlook of the present nationalistic movements on the continent is the European integration process. That is the reason why an accent is placed upon the forthcoming European Parliament elections as a measurable event that is to highlight the extend to which the reviving European nationalism affects the societies and by extension the internal processes in the Balkans.

 

За автора

Студент в магистърска програма по Международна сигурност в СУ "Св. Климент Охридски" и има Бакалавърска степен по специалност "Международни икономически отношения" от Университета за национално и световно стопанство. През 2018 г.е участник в програма за млади дипломати на Европейската академия за дипломация във Варшава. 

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ