ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Актуални външнополитически промени на световната сцена

Автор: Д.пол.н. Юрий Саямов дата: 03/05/2019 (Брой 2 2019г.) от 61 до 70 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Светът с тревога наблюдава стремглаво нарастващите външнополитически промени на международната сцена, които формират глобалната конфронтация, като все повече нажежават международните отношения и заплашват да ги доведат до гореща фаза. Към новите черти на глобалния външнополитически контекст днес се отнася лекотата на разсъжденията относно възможността за война и използването на ядрени оръжия в нея, имплантирани от Атлантическия океан. Крахът на биполярната система породи в САЩ и в техните съюзници опасното изкушение да „направляват” света по свой маниер и за собствените си  интереси. Изглеждаше, че вече няма кой да ограничи техните мигновено пробудени агресивни стремежи. Русия се нуждае от провеждането на офанзивна външна политика, основана на ясно определени стратегически приоритети.

 

Current foreign policy changes on the world stage


Dr. of Political ScienceYuri Sayamov
Head of UNESCO at the Moscow State University "M.V. Lomonosov "(MGU)

Anxiety World is seeing the growing foreign policy changes on international scene that are shaping the global confrontation as more and more heightens international relations and threatens to lead them to a hot phase. Towards new features of the global foreign policy context, the lightness of reflection on possibility of war and the use of nuclear weapons implanted in the Atlantic Ocean is nowadays. The crack of the bipolar system has created the dangerous temptation in the United States and its allies to "steer" the world in its own way and in its own interests. It seemed that there was no one to limit their instantly awakened aggressive aspirations. Russia needs an offensive foreign policy based on clearly defined strategic priorities.
 

За автора

Завеждащ катедра ЮНЕСКО в Московския държавен университет „М.В. Ломоносов” (МГУ)

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ