ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

ЕС трябва да извади отношенията си с Русия от задънената улица

Автор: Илияна Йотова дата: 27/06/2019 (Брой 3 2019г.) от 13 до 18 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Русия е непосредствен съсед на Европейския съюз, с който трябва да дефинираме ясно своите отношения и да ги извадим от задънената улица, в която се намират в момента. Налагането на санкции просто заради самите санкции е контрапродуктивно. С тази политика Европейският съюз губи партньор в лицето на Русия във все по-сложния и динамичен азиатски континент, а и в целия свят.

Днес светът е на остър завой и в противовес на гласовете анти Европа общият европейски интерес е да се изправим пред глобалните предизвикателства заедно. Липсва активната роля на Европа на международната сцена.

Държавите членки не осъзнават, че редица от проблемите идват отвъд границите на ЕС и с активна външна политика могат да се решат вътрешни проблеми. Красноречив пример за това е мигрантската криза.

Европейският съюз не само може, но и трябва да бъде посредник за мир в Близкия изток, за да гарантира сигурността на своите граждани. Днес съдбата на региона се обсъжда в различни формати, в които големият отсъстващ са европейците.

Отношенията между Вашингтон и Брюксел вече се базират на стремежа към протекционизъм, а не на взаимния компромис и търсенето на решения. Докато политиката на Брюксел към Пекин е заседнала някъде в XX век, Китай се превърна в икономически и геополитически конкурент на ЕС.

 

EU needs to break the deadlock in relations with Russian Federation

Iliana Iotova
Vice-President of the Republic of Bulgaria on January 19, 2017. Member of the 40th National Assembly of the Republic of Bulgaria (2005-2007). Three mandates (2007-2017) is Bulgaria's representative in the European Parliament, where he holds a number of leading positions - LIBE Vice-Chairman of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs; deputy member of the Committee on Regional Development (REGI); deputy member of the Committee on Women's Rights and Gender Equality (FEMM) and others.

Russian Federation is an immediate neighbor of the European Union. Brusselss hould define the relations with Moscow and to break the deadlock.

The use of sanctions just because of the sanctions is counter-productive. On the base of this policy EU is losing needed partner as Russia within a more complicated and dynamic world and continent as Asia.

Today, the world takes sharp turn and in order to silence the anti-EU voices, we should stand together in front of the global challenges. There is a lack of Europe's active role on the international scene.

EU Member States are unaware that a number of problems come across EU borders and internal problems can be solved by an active foreign policy. A most telling example of this is the migrant and refugee crisis.

The European Union not only can, but also must be a peace mediator in Middle East in order guarantee security for its own citizens. Today, the fate of the region is discussed in various formats where the great absent are the Europeans.

The relations between Washington and Brussels are not based on compromises, but on protectionism. The European policy towards China is stuck in 20th century and further more China has become economic and geopolitical competitor of EU.

За автора

Вицепрезидент на Република България от 19 януари 2017 година. Народен представител в 40-ото Народно събрание на Република България (2005-2007 г.). Три мандата (2007-2017) е  представител на България в Европейския парламент, където заема редица ръководни постове – заместник-председател на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE); заместник-член на Комисията по регионално развитие (REGI); заместник-член на Комисията по правата на жените и равенство между половете (FEMM) и други.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ