ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Отношенията ЕС – САЩ: колко дълбок е Атлантикът?

Автор: дата: 27/06/2019 (Брой 3 2019г.) от 19 до 26 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

В полицентричния свят се наблюдава засилена динамика в евроатлантическото пространство – към раздалечаване. И това е по-скоро закономерност, катализирана от политиката на президента на Тръмп, отколкото аберация в резултат от неговия избор. САЩ все повече се самоизолират от света – и от Европа. Въпросът е до каква степен отношенията са възстановими в периода пост-Тръмп. Бъдещата формула на отношенията на ЕС със САЩ може би ще звучи така: не срещу САЩ, но не задължително и във всичко съсСАЩ, а по-скоро като паралелно, често координирано, но самостоятелно участие в световните политически процеси.

 

EU-US relations: how deep is the Atlantic?

Lubomir Kyuchukov
Career diplomat. Doctor in political sciences. He served as Deputy-Minister of foreign affairs of Bulgaria, member of the Council on European and Euro-Atlantic Integration to the President of Bulgaria, Member of the National Security Council, ambassador to the United Kingdom. Currently Mr. Kyuchukov is Director of the Economics and International Relations Institute (EIRI).

Anever growing dynamics in the Euro-Atlantic space and a shifting away from each other seems to be a characteristic feature of the multi-polar world. This is more of a logical pattern, catalyzed by president Trump’s policies, rather than an aberration, resulting from his own choice. The USA continue to isolate themselves from the world – and from Europe. The question is to what extent these relations could be restored in the post-Trump era. Not against the USA, but not always and in everything together with the USA, a coordinated, but independent participation in world political processes – may be this will be the formula of the future EU relations with the USA.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ