ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Европейският съюз – Китай: Пътят на пояса – еднопосочно ли е движението?

Автор: Проф. д-р Динко Динков дата: 27/06/2019 (Брой 3 2019г.) от 27 до 34 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Процесите в съвременния свят и съдържанието на международните отношения се определят от сблъсъците между суперсилите, или великите сили на нашето време - САЩ, Китай и Русия. Европейския съюз не успява да придобие характеристиките на първокласен център на сила. Едностранното напускане от САЩ на важни международни договорености налага императив за преосмисляне политиката на Съюза, в това число и спрямо векторите в геополитическия триъгълник САЩ – Китай - Русия. Новото състояние на евро-атлантическите отношения разкрива възможности пред ЕС за по-самостоятелно калибриране на отношенията с Русия и Китай.На фона на усложненията в евро-атлантическите отношения Китай предложи интегриране на Европа в инициативата „Един пояс, един път“. Взаимодействията по пътя на коприната са били мощен катализатор в развитието на човечеството. Проектът „Един пояс, един път“ е осъществим ако движението на стоки е двупосочно, ако всички партньори извличат изгода. Сериозен подход към възможностите за осигуряване на двупосочност на движението по пътя на коприната предполага внимателен анализ на предпоставките за икономически целесъобразен модел на отношенията между Европейския съюз и Китай. В този доклад се предлагат някои съображения и идеи.

 

The Еuropean union – China: Is it a one way road along the belt?

Dr. Dinko Dinkov
Professor at the University of National and World Economy. He has been a Foreign Policy adviser to 7 governments of Bulgaria in the period 1991-1998. From 2004 to2016 prof. Dinkov was President of Bulgarian European Communities Studies Association /BECSA/. For the last 14 years he has been coordinating the International Forum “Security in South-Eastern Europe”. Prof. Dinkov is a managing director of the Center for Balkan Studies at the University of National and World Economy, member of the Advisory Board of the Diplomatic Institute to the Minister of Foreign Affairs. He is also a member of the Editorial Board and deputy editor of International Relations journal. He is author of 6 monographs and over 100 articles.

The processes in contemporary world and the content of international relations are defined by the clashes among the superpowers, or the Great Powers of our time – the United States of America, China and Russia. The European Union could not obtain the characteristics of a first class power center. The unilateral withdrawal of the USA from important international treaties points to the need of rethinking EU’s policies towards the vectors in the geopolitical triangle USA -China - Russia. The new state of the Euro-Atlantic Relations provides new opportunities for the EU for recalibrating its relations with Russia and China. In this situation China offered integration of the EU in the One Belt One Road (OBOR)initiative. The interactions along the Silk Road have played important role in the mankind’s progress. The Belt and Road initiative could be realized only in case of two-way movement of goods and if it provides mutual benefits. A serious approach suggests analysis of the real opportunities for economically relevant model of relations between the EU and China. Hereafter are given some ideas and concerns.

За автора

Научен ръководител на форума „Сигурността в Югоизточна Европа“ и директор на Центъра за балкански изследвания към УНСС.

 

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ