ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Руско-китайските отношения и перспективите за Европа

Автор: Валентин Радомирски дата: 27/06/2019 (Брой 3 2019г.) от 35 до 40 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Авторът твърди, че Русия не е ключов и стратегически партньор за Китай. Москва за Пекин е по-скоро интересна, като съсед, балансиращ фактор и ресурсен доставчик.

Само Русия не може да балансира Китай. Неговото отношение към Москва в подобна ситуация също неизбежно ще се промени и очевидно не в посоката, от която се нуждае Русия. Подобно развитие може да бъде предотвратено само чрез подкрепата от Москва на  максимална многополярност в света. А това изисква надграждане на отношенията на Москва с Европа. И то с недвусмислената цел за запазване и дори увеличаване на геополитическата субектност на ЕС.

Заключението, което докладът предлага, е, че развитието на отношенията на ЕС с всеки един от върховете на геополитическия триъгълник (САЩ-Китай-Русия) е от полза не само за Брюксел, но и за Пекин и Москва, тъй като им подсигурява самостоятелно геополитическо значение и позволява укрепването на многополярността, която от триъгълник може постепенно да се превърне в четириъгълник. Европа трябва да помисли върху възможността, която се открива пред нея да бъде един от върховете в бъдещ геополитически четириъгълник.

 

Russian-Chinese relations and the prospects for Europe
 

Valentin Radomirski
Ambassador. He served as a diplomat in the Bulgarian Embassies in London, Moscow, Bucharest and Chisinau. Foreign policy and national security adviser of the Bulgarian Prime Minister (2005-2009). Ambassador to Romania (2009-2012). Ambassador at large on regional cooperation in 2013. Member of the Board of the Bulgarian Diplomatic Society. Executive Director of Economics and International Affairs Institute. Member of Club “24th of May”. Honorary member of the International Fund for peace and sustainable development.

The author argues that Russia is not a key and strategic partner for China. Moscow for Beijing is rather interesting as a important neighbor, a balancing factor and a resources provider.

Alone Russia cannot balance China. Its attitude to Moscow in such a situation will also inevitably change and obviously not in the direction Russia needs. Such development can only be prevented by Moscow's support for maximum multi polarity in the world. And this requires an upgrading of Moscow's relations with Europe. And with the unambiguous go al of preserving or even increasing the geopolitical subjectivity of the EU.

The conclusion that the report offers is that the development of the EU's relations with each of the triangle's geopolitical peaks (USA-China-Russia) is beneficial not only for Brussels but also for Beijing and Moscow as it provides them with a geopolitical importance and allows consolidation of  the multi polarity in which the triangle can gradually become a quadrangle. Europe must consider the possibility that it can be one of the peaks in a future geopolitical quadrangle.

За автора

Дипломат и външнополитически експерт. Завършил през 1974 г. Московския държавен институт за международни отношения. От 1976 г. работи във МВнР. Има задгранични мандати във Великобритания и Москва. Бил е съветник по външната политика и националната сигурност на министър-председателя (2005-2009); посланик на България в Румъния; посланик за специални поръчения, отговарящ за регионалното сътрудничество; неакредитиран посланик в българското посолство в Република Молдова.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ