ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Конфронтацията между ЕС и Русия – какви са перспективите?

Автор: Георги Пирински дата: 27/06/2019 (Брой 3 2019г.) от 41 до 44 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

В основата на сегашната конфронтация между ЕС и Русия стои неразрешеното предизвикателство относно Европейската сигурност, както споделя Уилям Хил в книгата му, озаглавена „Без място за Русия“ /2017 г./, заявявайки, че Европейската архитектура за сигурност, изградена през последните 25 години, не само не можа да предотврати избухването на война между две от най-големите Европейски държави, но може би е допринесла за задълбочаването и до избухването на въпросния конфликт поради това, че както НАТО, така и ЕС от средата на 90-те години разгръщаха своите взаимосвързани институции, имплицитно и експлицитно изключващи възможността за членство на Русия. Така че, може би е време да си припомним книгата на канцлера Бранд от 1968 година „Една политика на мир за Европа“, подчертаващ волята за мир и помирение като крайъгълният камък на неговата външна политика, както и необходимостта от продължителен процес на взаимни отстъпки, разбирателство и сътрудничество във всички области. С такава цел заслужава да се помисли за организирането на секторни дискусии за възможно взаимодействие между ЕС и Русия,  например  по сигурността в Черноморския регион или Западните Балкани.

 

Confrontation between the EU and Russia - what are the prospects?
 

Georgi Pirinski
Member of the European Parliament (2014-2019) serving on the Employment and Social Affairs and Budget Control Committees. Previously, he was President of the National Assembly of Bulgaria (2005–2009.) His career in national politics started in 1990, with his election to the 7th Grand National Assembly. He also served as Minister of Foreign Affairs (1995–1996) and Member Parliament (1990-2013). His is a Member of the National Council of the Bulgaria Socialist Party.

The unresolved challenge of European Security is at the root of the present-day confrontation between the EU and Russia, as put forward by William Hill in his book entitled “No Place for Russia” (2017), stating that the European security architecture constructed over the past 25 years not only failed to prevent the outbreak of war between two of Europe’s largest states but may have contributed to the buildup and breakout of this conflict, the reason being that both NATO and the EU since the mid-1990-ies extended their interlocking institutions, implicitly and explicitly excluding the possibility of membership of Russia. So perhaps it is time to recall Chancellor Brandt’s book of 1968 “A peace policy for Europe”, highlighting the will to peace and reconciliation as the foundation stone of his foreign policy and the need for a long process of mutual rapprochement, understanding and cooperation. With such an objective in mind it is worthwhile considering organizing sectoral discussions regarding possible interaction between the EU and Russia on topical subjects of European Security, such as for instance security in the Black Sea region or even in the Western Balkans.

За автора

Член на Европейския парламент /2014-2019 г./, член на комисиите Заетост и социална политика и Бюджетен контрол. Бил е председател на Народното събрание на България /2005-2009 г./. Неговата кариера в националната политика датира от 1990 г., когато е избран в 7-то Велико Народно събрание. Министър на външните работи /1995-1996 г./ и член на Парламента /1990-2013 г./. Член на Националния съвет на Българската социалистическа партия.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ