ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Русия – САЩ – Китай: обратно към „триъгълника”?

Автор: Д-р Сергей Труш дата: 27/06/2019 (Брой 3 2019г.) от 45 до 52 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

В последно време световната експертиза активно обсъжда очевидното възраждане на „триъгълника” в отношенията между Русия – САЩ – Китайската народна република. По правило това се случва всеки път, когато се изостря ключовият „сакрален” проблем за страните в международните взаимоотношения – проблемът за сигурността. Високото ниво на конфронтация по две от трите страни на „триъгълника”, от една страна САЩ – РФ и от друга КНР – САЩ, на фона на неортодоксалната и решителна външна политика на Д.Тръмп предопределиха това влошаване. В най-новата история на взаимодействието между Русия, САЩ и КНР има и периоди на доминиране на „триъгълната” дипломация и от трите страни, както и периоди, когато „триъгълникът” оставаше в сянка, губейки своята актуалност. Възраждащата се понастоящем „триъгълна” дипломация – съобразно промените в международната ситуация – ще се различава от предишните етапи. По въпросите на контрола над въоръженията в „триъгълника” Русия-САЩ-Китай бързо се очертава нов баланс и нова тристранна реалност на стратегическите отношения.

 

Russia - USA - China: back to the „triangle”?
 

Dr. Sergei Trush
Lead researcher at the Institute for the United States and Canada at the Russian Academy of Sciences.


Recently, world expertise has been actively discussing the apparent rebirth of the "triangle" in relations between Russia, the US - the People's Republic of China. As a rule, this happens whenever the key "sacral" problem for countries in international relations - the security issue - is exacerbated. The high level of confrontation on two of the three sides of the triangle, on the one hand, the United States - the Russian Federation and the other the PRC - the United States, against the backdrop of D. Thramp's unorthodox and decisive foreign policy predetermined this deterioration. In the recent history of interaction between Russia, United States and the PRC, there have also been periods of domination of the "triangular" diplomacy of the three countries, as well as periods when the triangle remained shadowed, losing its momentum. The current triangular diplomacy - in line with changes in the international situation - will differ from the previous stages. On arms control issues in the Russia-US-China Triangle, a new balance is emerging and a new tripartite reality of strategic relations is emerging.

За автора

Водещ изследовател в Института за САЩ и Канада към Руската академия на наукител

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ