ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Черно море – въоръжени конфликти или възможности за синергия през третото хилядолетие?

Автор: Проф. д.пс.н. Илия Пеев дата: 27/06/2019 (Брой 3 2019г.) от 53 до 66 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Черно море е важна зона на икономическата дейност на крайбрежните държави и пресечна точка на оживени транспортни потоци в Евразия, поради което то представлява интерес не само за граничещите с него страни. Темата за Черно море разкрива една прекрасна възможност и реални практически условия пред всички държавни и морски институции в Република България, в това число и пред частния морски бизнес и морски компании, да активират своята дейност за реализиране на идеите за Национална морска стратегия и Националната морска идея. Статията предлага идеята да се постави акцента на държавното, геополитическото и икономическото развитие върху Черноморската политика, сътрудничество и синергия!

 

Black Sea - Armed conflicts or synergy opportunities in the third millennium?


Prof. dr. Ilia Peev
Нe teaches at the Department of Social, Economic and Legal Sciences at the National Defense University "Nikola Y. Vaptsarov". Prof. Peev is the first and only one in Bulgaria Doctor of Psychological Sciences in the system of maritime education, naval forces and merchant shipping.

The Black Sea is an important area of ​​coastal economic activity and a crossroads of lively transport flows in Eurasia, which is why it is of interest not only to the neighboring countries. The theme for the Black Sea reveals a wonderful opportunity and real practical conditions for all state and maritime institutions in the Republic of Bulgaria, including the private maritime business and shipping companies, to activate their activities for realization of the ideas for the National Maritime Strategy and the National Maritime Idea . The article proposes to put the emphasis on state, geopolitical and economic development on the Black Sea policy, cooperation and synergy!

За автора

Проф. д.пс.н. инж. Илия Пеев, кап. I ранг о.р., преподавател в катедра “Социални, стопански и правни науки” към ВВМУ “Никола Й. Вапцаров”. Проф. Пеев е първият и засега единствен доктор на психологическите науки у нас в системата на морското образование, военноморските сили и търговското корабоплаване.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ