ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Проблемите на районирането на България – фактор за успешната регионална интеграция към общия европейски пазар

Автор: Доц. д-р Камен Петров дата: 27/06/2019 (Брой 3 2019г.) от 97 до 106 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Настоящата статия е посветена на проблемите на районирането на България в контекста на регионалната интеграция към общоевропейските политики. Това налага на базата на пространствения анализ на териториалното развитие на страната да се направят изводи и препоръки, които оказват влияние върху провеждането на международна политика от страна на българското държавно управление по отношение на Свързана Европа. На практика процесите на свързаност на нашето национално пространство изискват нови подходи и мерки, които да изразяват геоикономическа визия и регионален подход към вграждането ни в общоевропейското пространство на България.

 

Problems of Bulgaria's zoning – a factor forsuccessful regional integration into the common European market

Assoc. Prof. Dr. Kamen Petrov
Lecturer at UNWE, Department of Regional Development, Faculty of Management and Administration; a specialist in geo-economics and regional development. Author of a number of publications on the issues of geopolitics, politics and international relations.

This article is devoted to the problems related to the Bulgaria's regional structure  in the context of regional integration to common European policies. This requires, on the basis of the spatial analysis of the territorial development of the country, to draw conclusions and recommendations which influence the conduct of an international policy by the Bulgarian government in relation to a Connected Europe. In practice, the processes of connectivity of our national space require new approaches and measures to express a geo-economic vision and a regional approach to our incorporation in the pan-European space of Bulgaria.

За автора

Преподава в УНСС, катедра "Регионално развитие" на факултет „Управление и администрация“; специалист по проблемите на геоикономиката и регионалното развитие. Автор на редица публикации и по проблемите на геополитиката, политологията и международните отношения. 

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ