ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Българо-руските дипломатически отношения във вихрите на промените в международната система

Автор: Проф. д-р Динко Динков дата: 14/10/2019 (Брой 4 2019г.) от 13 до 26 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

140-годишната история на официалните българо-руските отношения е наситена с много превратности като израз на силна любов и омраза, които придават особени характеристики на двустранните връзки и в частност на дипломатическите отношения. Авторът прави обзор на установяването и развитието на българо-руските дипломатически отношения от периода след Освобождението на България и съставянето на първото българско правителство (1879 г.) до наши дни. В новата история на България отношенията с Русия са играли и играят важна роля в развитието на страната и в очертаване на мястото ѝ в международната система. В характеристиките на тези отношения се утвърждават много своеобразни особености, които са обусловени от сложна съвкупност на исторически, културни, религиозни, геостратегически, политически, икономически и много други причини. Историята на българо-руските отношения се нуждае от нов преглед, освободен от патоса на крайни превъзнасяния и отрицания. Сега и България и Русия се идентифицират по нов начин в международната система и се нуждаят от самостоятелен и съвместен размисъл за възможностите и перспективите на двустранните им отношения.

 

Bulgarian-Russian diplomatic relations in the vortex of changes in the international system

Prof. Dr. Dinko Dinkov
Professor at the University of National and World Economy. He served as Foreign Policy Advisor to 7 Governments from 1991 to 1998. From 2004 to 2016 he was Chairman of the Bulgarian Association for the Study of the European Communities / BEKSA /. For 14 years he has been the scientific director of the international forum "Security in Southeastern Europe". Prof. Dinkov is Director of the Center for Balkan Studies at UNWE. He is a member of the Public Council of the Diplomatic Institute under the Minister of Foreign Affairs. He is the author of 6 monographs and over 100 articles.


The 140-year history of official Bulgarian-Russian relations is filled with many upheavals, as an expression of intense love and hatred, which give special characteristics to bilateral relations and in particular diplomatic relations. The author gives an overview of the establishment and development of the Bulgarian-Russian diplomatic relations from the period after the Liberation of Bulgaria and the formation of the first Bulgarian government (1879) to the present day. In the recent history of Bulgaria, relations with Russia have played and play an important role in the development of the country and in outlining its place in the international system. The characteristics of these relationships confirm many peculiarities, which are conditioned by a complex set of historical, cultural, religious, geostrategic, political, economic and many other reasons. The history of Bulgarian-Russian relations needs a new review, free from the path of extreme exaggeration and negation. Now both Bulgaria and Russia are identifying themselves in a new way in the international system and need independent and joint reflection on the possibilities and prospects of their bilateral relations.

 

За автора

Научен ръководител на форума „Императиви за преосмисляне“ и директор на Центъра за балкански изследвания към УНСС.

 

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ