ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Проблеми на стратегическата стабилност в началото на ХХI век

Автор: Виктор Мизин, Александър Орлов дата: 14/10/2019 (Брой 4 2019г.) от 35 до 48 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Статията анализира въпросите на стратегическата стабилност в началото на ХХI век, която според авторите остава крайъгълния камък в световната, в глобалната сигурност. Разглеждат се въпроси като – Как може и как трябва да се разбира и възприема стратегическата стабилност в наши дни? Какви нови компоненти биха могли да се добавят към „баланса на ядрения страх” или към „термоядрения цунгцваг”, които бяха залегнали в основата на стратегическата стабилност в периода на „студената война”? Наличието на добра воля и истинско желание най-сложните въпроси да бъдат решавани конструктивно винаги е помагало да бъдат да бъдат премахнати непреодолими на пръв поглед прегради. Днес човечеството преживява един от критичните моменти в своята история. Без да бъде съхранена и укрепена стратегическата стабилност, която сама по себе си представлява съвкупност от военно-политически фактори на сигурността и нормите на отговорно, цивилизационно поведение на водещите държави в света, е немислимо по-нататъшното развитие на нашата цивилизация.

 

Problems of strategic stability at the beginning of the 21st century


Viktor Mizin, Alexander Orlov
Viktor Mizin is a leading research fellow at the Institute for International Studies of the Moscow State Institute for International Studies (MGIMO) at the Ministry of Foreign Affairs of Russia.
Alexander Orlov is director of the Institute for International Studies of the Moscow State Institute for International Studies (MGIMO) at the Ministry of Foreign Affairs of Russia.

The article analyzes the issues of strategic stability in the early 21st century, which, according to the authors, remains the cornerstone of global, global security. Questions such as - How and how should strategic stability be understood and perceived today? What new components could be added to the "nuclear fear balance" or "fusion tungsten-iron" that underpinned strategic stability during the Cold War? Having goodwill and a genuine desire to solve the most complex issues constructively has always helped to remove barriers that seem insurmountable at first glance. Today, humanity is experiencing one of the critical moments in its history. Without preserving and strengthening strategic stability, which in itself is a set of military-political security factors and norms of responsible, civilizational behavior of the leading countries in the world, the further development of our civilization is unthinkable.
 

За автора

Виктор Мизин е водещ научен сътрудник в Института за международни изследвания на Московския държавен институт за международни отношения (МГИМО) към МВнР на Русия.

Александър Орлов е директор на Института по международни изследвания на Московския държавен институт за международни отношения (МГИМО) към МВнР на Русия.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ