ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Роля на киберзаплахите в парадигмата за национална сигурност на Република България

Автор: Иво Цеков дата: 14/10/2019 (Брой 4 2019г.) от 49 до 62 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Този материал разглежда един от ключовите въпроси на съвременния дневен ред за сигурност днес: ролята на кибератаките в променящия се пейзаж на сигурността на 21-ви век. Кибервойната включва действия на национална държава или индивиди за атака и опит да се повредят компютрите или информационните мрежи на друга нация чрез ИТ средства. Макар че по тази тема вече е писано много, трябва да се направи по-задълбочено проучване на това как комбинацията от кибероръжия с традиционните подходи за сигурност може да повлияе на социалната стабилност и националната сигурност. За да се разбере доколко ефективни могат да бъдат политиките в защита на националното информационно пространство, е необходимо да се направи оценка на настоящата правна и институционална рамка в България, ЕС и НАТО. Ето защо въпросът за кибератаките е от значение за професионалистите, политиците и учените на национално, регионално и международно равнище.

 

The Role of Cyber Threats in the National Security Paradigm of the Republic of Bulgaria

Ivo Tsekov
Chief Assistant Professor, Department of International Law and International Relations, Faculty of Law, Sofia University.

This paper addresses one of the key issues of the contemporary security agenda today: the role of cyberthreats in the changing security landscape of the 21st century. Cyber warfare involves the actions by a nation-state or individualsn to attack and attempt to damage another nation's computers or information networks through IT means. While a great deal has already been written on the topic, there needs to be a stronger examination of how the combination of cyber weapons with traditional security approaches might impact social stability and national security. In order to determine the effectiveness of the measures for protection of the national information space, it is necessary to assess the current legal and institutional framework in Bulgaria, the EU and NATO. Therefore, the issue of cyberthreats has relevance to practitioners, policy-makers, and scholars in the national, regional and international levels.

За автора

Главен асистент в Катедра по международно право и международни отношения към Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ