ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Архитектура на нестабилността в района на Южна Азия през 2018 година

Автор: Доц. д-р Мирослав Мирчев дата: 14/10/2019 (Брой 4 2019г.) от 63 до 74 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Статията разглежда обстановката за сигурност в района на Южна Азия в контекста на съществуващите конфликтни точки в отношенията на Пакистан с Индия, на Афганистан и Пакистан, както и дейността на действащите в тази част на света терористични и сепаратистки организации. На тази база е направен анализ за възможните варианти за бъдещото развитие на обстановката за сигурност. Авторът разглежда позициите и влиянието, което оказват в Южна Азия големите геополитически играчи като САЩ, Русия, Китай и Иран. В статията са направени анализи относно бъдещото развитие на обстановката за сигурност в Южна Азия и възможни нови предизвикателства за регионалната и международна сигурност, които могат да бъдат генерирани от този регион.

 

Architecture of the instability in the South Asia region in 2018

Assoc. Dr. Miroslav Mirchev
Officer of the Bulgarian Military Intelligence. He was a military assistant in Baghdad, Iraq, as well as a military, naval and naval attache of Bulgaria in Islamabad, Pakistan. Doctor of Terrorism and Intelligence. There are publications on these issues in specialized publications. He is the author of the book "Bear Trap. The Taliban, al-Qaida, and terrorism in South Asia. " He is currently the head of the Department of Defense at GSRakovski.

The article looks at the security situation in the South Asian region in the context of the existing conflict points in Pakistan's relations with India, Afghanistan and Pakistan, as well as the activities of the terrorist and separatist organizations operating in this part of the world. On this basis, an analysis is made of possible options for the future development of the security environment. The author looks at the positions and influence that major geopolitical players such as the United States, Russia, China and Iran have in South Asia. The article analyzes the future development of the security situation in South Asia and possible new challenges for regional and international security that can be generated by this region.

 

 

За автора

Преподава във ВА „Г.С.Раковски”. Офицер от българското военно разузнаване. Бил е помощни-военен аташе в Багдад, Ирак, както и военен, военновъздушен и военноморски аташе в Исламабад, Пакистан. Експерт по въпросите на тероризма и разузнаването. Има публикации по тези теми в специализирани издания. Автор е на книгата „Капан за мечки. Талибаните, Ал Кайда и тероризмът в Южна Азия”.

 

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ