ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Договорът от Аахен – проблем или шанс за Европейския съюз?

Автор: Проф. д-р Никола Аврейски дата: 04/12/2019 (Брой 5-6 2019г.) от 14 до 14 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

В статията се анализира развоят на френско-германските отношения след Втората световна война. Откроява се значението на партньорството на Франция и ФРГ в стартирането на европейския интеграционен проект през 50-те години на ХХ в. за историческото помирение на двете най-големи нации в континентална Западна Европа. Акцентира се на Версайския договор от 1963 г. и неговите архитекти - ген. Шарл дьо Гол и д-р Конрад Аденауер, издигнали двустранните отношения на по-високо равнище. Подчертава се ролята на колективното френско-германско лидерство в развитието на европейската интеграция след включването на Великобритания в нея. Прави се характеристика на международната среда на сигурност и на специфичната европейска обстановка, в която се сключва Договорът от Аахен. Коментират се неговите основни клаузи. Показва се противоречивият отзвук в обществата и в политическите среди на двете страни на новите френско-германски договорености. Прави се опит да се открои значението на Договора от Аахен за преодоляване на кризата на Европейския съюз и за придаване на нова динамика и дълбочина на европейския интеграционен процес.

 

The Aachen contract – a problem or chance for the Еuropean union?

 

Prof. Dr. Nikola Avreisky
Doctor of Historiography in General History. Professor of New and Recent History (Political History of Europe and the North America). He specialized in Germany, Russia and Poland. He taught at seven colleges. He is currently a guest lecturer at the University of Library Science and Information Technology, Sofia. Member of the Editorial Board of Geopolitics & Geostrategy. He is  author of over 130 scientific publications in Bulgarian, Russian, German, French, English and Turkish.

The article analyzes the development of Franco-German relations since the Second World War. The importance of the partnership between France and Germany in launching the European integration project in the 1950s for the historic reconciliation of the two largest nations in continental Western Europe is highlighted. The emphasis is on the Versailles Treaty of 1963 and its architects - Gen. Charles de Gaulle and Dr. Conrad Adenauer have elevated bilateral relations to a higher level. The role of collective Franco-German leadership in the development of European integration after Britain's involvement is emphasized. The international security environment and the specific European environment. in which the Aachen Treaty is concluded, are characterized. Treaty main clauses are commented on. The contradictory echoes in the societies and political circles of both sides of the new Franco-German arrangements are showing. An attempt is made to highlight the importance of the Aachen Treaty in overcoming the crisis in the European Union and in giving new dynamism and depth to the European integration process.
 

За автора

Доктор по Историография на Общата история, професор по Нова и най-нова история (Политическа история на Европа и Северна Америка). Специализирал във ФРГ, Русия и Полша. Преподавал в седем висши училища. Понастоящем гост-преподавател в Университета по библиотекознание и информационни технологии. Член на Редакционния съвет на списание “Геополитика &геостратегия”. Автор на над 150 научни публикации на български, руски, немски, френски, английски и турски език.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ