ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Европоцентристка оптика в разбирането на международните отношения

Автор: Ива Тошкова дата: 04/12/2019 (Брой 5-6 2019г.) от 12 до 12 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Статията е фокусирана върху многообразните проявления на европоцентризма, като цивилизационен код, повлиял политическата мисъл и изграждането на трайна политическа практика, утвърждаваща предимствата му пред други социо-културни алтернативи. Европоцентризмът декларира  характеристики, които го сродяват с културния фундаментализъм. Изследвани са про- и контра- аргументите на релацията “европоцентризъм – културен фундаментализъм”, за да се намерят надеждните репери, които в привидността на тъждеството еманципират европоцентризма по-скоро, като активно преобразуваща културна парадигма с поразяващ активизъм в самоутвърждаването си. Настойчиво структурираните международни практики са инфилтрирали европоцентристко „ехо“,неговият код е налице и при сътворяването на многобройни теоретични платформи за изследване на международните отношения. Европоцентристките оптики продължават и в модерността, приютени в глобализации, помощи за развитие, модернизации.

 

Eurocentric optics in understanding international relations

Iva Toshkova
Graduate in International Relations and Master's Degree Program in International Relations - International Security at Sofia University "St. Kliment Ohridski ". She  works in the field of contemporary challenges to international peace and security, early warning of crises and conflicts, intra-community crises, cultural dimensions of security, political tools for crisis and conflict resolution, and others.

The article is focused on the multidimensional manifestations of the Eurocentrism as a cultural code. Eurocentrism has influenced  political thought and has built sustainable political practices in its relation with other socio-cultural alternatives. Eurocentrism declares certain characteristics that position it as a cultural fundamentalism. However after analyzing the pro - and contra-  arguments in the relation “Eurocentrism-Cultural Fundamentalism”, Eurocentrism is seen more like an active transformational cultural paradigm with striking activism in its self-affirmation. The strongly structured international practices marked by the Eurocentrism also reflect in the making of many theoretical platforms in the field of International Relations.

За автора

Завършила „Международни отношения“ и магистърска програма „Международни отношения – Международна сигурност“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Работи в сферата на съвременните предизвикателства пред международния мир и сигурност, ранното сигнализиране на кризи и конфликти, вътрешнообщностни кризи, културни измерения на сигурността, политическите инструменти за разрешаване на кризи и конфликти, и други.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ