ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Фактори и причини за избухването на Втората световна война

Автор: Проф. д-р Искра Баева дата: 04/12/2019 (Брой 5-6 2019г.) от 107 до 128 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Втората световна война беше най-големият и най-кървавият конфликт в историята на западната цивилизация. И нещо друго, тя оформи баланса на силите и политическата карта на Европа и света, в която по принцип живеем 75 години. Всичко това прави особено важна задача да се проучат причините за избухването на Втората световна война само две десетилетия след края на предишния глобален конфликт. Точно тази задача си поставя това историческо изследване. Както и да преценим каква е отговорността на големите европейски държави, създали мирния ред след Първата световна война, но не успяха да го защитят.

 

Factors and causes for the outbreak of World War II

Prof. Dr. Iskra Baeva
Prof. Dr.in History; teaches contemporary history and history of international relations at Sofia University “St. Kliment Ohridski ”. She specialized at the University of Warsaw and at the Woodrow Wilson Center in Washington. He deals with the history of Eastern Europe and Bulgaria in the XX century, the Cold War, international relations in the XX century and the transition to democracy in Eastern Europe from the end of the XX and the beginning of the XXI century.

The Second World War was the largest and bloodiest conflict in the history of Western civilization. And something else, it shaped the balance of power and the political map of Europe and the world, in which generally we have been living for 75 years. All this makes particularly important the task to investigate the causes of the outbreak of the Second World War just two decades after the end of the previous global conflict. This is precisely the task that this historical study sets itself. As well to assess what was the responsibility of the major European countries that created the peace order after the First World War but failed to defend it.

За автора

Проф. д-р по история; преподава съвременна история и история на международните отношения в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Специализирала е във Варшавския университет и в Центъра “Удроу Уилсън” във Вашингтон. Занимава се с историята на Източна Европа и България през ХХ век, Студената война, международните отношения през ХХ век и преходите към демокрация в Източна Европа от края на ХХ и началото на ХХI век.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ