ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Ролята на големите световни играчи в геополитическите предизвикателства на Балканите

Автор: Валентин Радомирски дата: 16/02/2020 (Брой 1 2020г.) от 5 до 10 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Отбелязват се някои от сложните процеси в района на Балканите и Черно море и  основни характеристики на „балкански вектор“. В геополитически план Балканите са мястото на съприкосновение на няколко силови линии, но най-вече – пресечна точка на интересите на водещите регионални суперсили – Русия и Турция, както и на геополитическите и геоикономически интереси на големите световни играчи – САЩ, ЕС и Китай.

В района на Балканите и около него има много двустранни замразени конфликти, много зони на военни действия и много оръжие –  при това част от това оръжие не е само под контрола на държавните играчи. Балканите са в непосредствена близост до основните международни конфликтни зони – Близкия изток (Сирия, Ирак), Афганистан, оперативното поле на ИДИЛ и други. Сега на Балканите по източните ни граници започна изграждането на външната „крепостна стена“ на НАТО и тя като че ли на този етап не включва Турция, а се изгражда в Гърция, България и Румъния. Черно море и Кавказ ще играят ролята на пълния с вода „защитен ров пред крепостта“.

 

The role of major global players in the geopolitical challenges of the Balkans

Valentin Radomirski
He worked at the Ministry of Foreign Affairs (1976-1992), where he passed all ranks from trainee attaché to plenipotentiary minister. He was an extraordinary and plenipotentiary ambassador and advisor on foreign policy and national security in the Prime Minister's office. Co-founder and member of the Bulgarian Diplomatic Society. Holder of the honorary badge "Golden Twig of the Ministry of Foreign Affairs". He is currently the Executive Director of the Institute for Economics and International Relations.


Some of the complex processes in the Balkans and the Black Sea and the main features of the "Balkan vector" are noted. Geopolitically, Balkans are  the contact point of several power lines, but most of all - the intersection of interests of the leading regional superpowers - Russia and Turkey, as well as the geopolitical and geo-economic interests of major players - US, EU and China.
There are many bilateral frozen conflicts in and around Balkans, many war zones and  a lot of weapons - and a part of these weapons is not only under the control of state players. The Balkans are in close proximity to major international conflict zones - the Middle East (Syria, Iraq), Afghanistan, the ISIL’soperational field and others. Now the construction of NATO's external "fortress wall" has begun in the Balkans along its eastern borders, and,at this stage,it does not seem to include Turkey, but is being built in Greece, Bulgaria and Romania. The Black Sea and the Caucasus will play the role of a water-filled "moat in front of the fortress."

За автора

Валентин Радомирски е работил в Министерство на външните работи (1976-1992 г.), където преминава всички рангове от стажант-аташе до пълномощен министър. Бил е извънреден и пълномощен посланик на страната ни в Румъния и неакредитиран посланик в Молдова. В периода 2005-2009 г. е съветник по външната политика и националната сигурност в кабинета на министър-председателя. Съосновател и член на Българско дипломатическо дружество. Носител на почетния знак „Златна клонка на МВнР”. Понастоящем е изпълнителен директор на Института за икономика и международни отношения.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ