ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Съвременната глобална геоситуация днес – тенденции за развитие

Автор: Проф. д.ф.н. д.п.н. Петко Ганчев дата: 16/02/2020 (Брой 1 2020г.) от 21 до 28 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Разпадът на СССР и скоростното присъединяване на бившите социалистически страни от Централна и Източна Европа в НАТО и в ЕС,  събудиха геополитическите амбиции на за нови хоризонти, за нов световен ред. Едва след това последваха отначало слаби, но притежаващи нарастваща сила движения на геоикономическите и геополитическите тектонични плочи на цивилизациите на планетата Земя. В турбуленциите на предизвикания хаос народите и държавите започнаха трескаво да търсят нови форми на стабилност. Анализирайки потенциала, тенденциите, интересите и силите, които задават тон в света и ще определят в идващите 5-10 години глобалната геоситуация във всяка от двете основни геотектонични цивилизациони плочи, можем да очакваме различни последствия. Настъпващата 2020 година ще бъде ключова година за съвременната история на човечеството и за България. Възможни са много варианти, но с най-висока степен на вероятност четири големи сценария за света като цяло и един за България.

 

Modern global geosituation today - development trends

Prof. Ph.D., Ph.D. Petko Ganchev
Member of Parliament (2001-2005) and Ambassador (2005-2010). He is currently chairman of the Eurasia - Sofia Geopolitical Center. Academician of the International Academy "Europe - Asia" (St. Petersburg - Kazan) and of the UCPP - Moscow.

The collapse of the USSR and the rapid accession of former socialist countries of Central and Eastern Europe to NATO and EU have aroused the Washington administration's geopolitical ambitions for new horizons, for a new world order. It was only then that the weak but growing powers of the geo-economic and geopolitical tectonic plates of the Earth's civilizations followed. In the turbulence of the chaos caused, peoples and states began to frantically seek new forms of stability.
Analyzing the potential, trends, interests and forces that set the tone for the world and will determine the global geosituation in each of the two major geotectonic plates in the coming 5-10 years, we can expect different consequences. The coming year 2020 will be a key year for the modern history of mankind and for Bulgaria. There are many options, but most likely four big scenarios for the world as a whole and one for Bulgaria.

 

За автора

Депутат (2001-2005) и посланик (2005-2010). Понастоящем е председател на Геополитически център Евразия – София. Академик на Международна Академия “Европа – Азия” (Санкт Петербург – Казан) и на АГПП – Москва.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ