ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Икономически проекции на геополитическата стабилност в Югоизточна Европа

Автор: Проф. д-р Даниела Бобева дата: 16/02/2020 (Брой 1 2020г.) от 29 до 40 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Целта на настоящото изследване е да се оцени макроикономическата стабилност на страните от Югоизточна Европа (ЮИЕ) по време на последната глобална финансово-икономическа криза и последвалото след кризисно възстановяване. Представя се един по-различен поглед към икономиката на региона и натрупаните предразсъдъци към нея. Откроява се спецификата на модела на пазарна икономика в ЮИЕ, характеризиращ се с висока степен на либерализация на икономиките и малък държавен сектор, силна зависимост от външно финансиране и преки чуждестранни инвестиции, сравнително нисък публичен дълг и  относително консервативна фискална политика при вътрешна и външна политическа нестабилност. Анализират се основните източници на икономическа стабилност и нестабилност на региона.  Парадоксът е, че при по-висока макроикономическа нестабилност растежът е по-висок и обратно коригирането на макроикономическите дисбаланси след кризата се съпровожда с по-нисък икономически растеж. След кризисният растеж в региона е недостатъчен за догонване на икономиките на развитите европейски страни. Процесът на интеграция към ЕС би могъл да се ускори и стабилността на региона да се засили при засилване на интеграцията вътре между страните от ЮИЕ.

 

Economic projections of geopolitical stability in Southeast Europe

Prof. Dr. Daniel Bobeva
Professor at the Institute for Economic Research at the Bulgarian Academy of Sciences and the Higher School of Insurance and Finance. She has been working in the banking and financial sector for over 20 years, being director of the European and International BNB Directorate for 11 years. Participates in the Financial Services Committee of the European Commission. She was Minister of Commerce (1997) and Deputy Prime Minister (2013-2014).

This paper aims at assessing macroeconomic stability in South East Europe during and after the last financial crisis.  There are many prejudices about the economy of the region that the applied macroeconomic analysis dismisses. SEE economies follow a specific pattern of catching-up economies that explains to a large degree the economic volatility in the region. Most of the economies are small, open, highly liberised, with a small public sector, high dependence on foreign investment and limited economic policy instruments due to the limited monetary policy flexibility. In spite of external and internal political instability, most of the countries follow prudent fiscal policy and low public debt. The main sources and factors for the economic instability are identified. The paradox is that the economic growth is higher when macroeconomic imbalances are larger. Conversely, post-crisis macroeconomic imbalances are accompanied by lower economic growth. Post-crisis growth in SEE is insufficient to accelerate the slowing convergence and catching-up to the EU economies. The integration of the region with the EU could be further encouraged and stability could be strengthened if the integration within the region is supported politically and financially.   

За автора

Професор в Института за икономически изследвания при БАН и Висшето училище по застраховане и финанси. Работи в банковия и финансов сектор повече от 20 години, като  11 години е директор на Европейската и международна дирекция в БНБ. Участва в Комитета по финансовите услуги към Европейската комисия. Била е министър на търговията (1997) и заместник министър-председател (2013-2014).

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ