ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Енергийната сигурност в Югоизточна Европа: между европейските императиви и националните дилеми

Автор: Доц. д-р Елизабет Йонева дата: 16/02/2020 (Брой 1 2020г.) от 55 до 68 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

През последното десетилетие темата за развитието на енергийния сектор в Югоизточна Европа привлича все по-сериозно внимание по линия на важността му в контекста на политическите и икономическите трансформации в регионален и глобален план. Променящата се енергийна картина в балканските страни отразява сложния баланс между произтичащите по линия на ЕС императиви и националните цели и стремежи. С оглед на тези тенденции, изследването е ориентирано към очертаване на основните измерения на значимостта на региона и амбициите на Балканите да служат като мост между ключови енергийни зони.

 

Energy security in Southeast Europe: between European imperatives and national dilemmas

Assoc. Prof. Elizabeth Yoneva
She teaches at the Department of International Relations at the University of National and World Economy. Her research interests are focused on energy security, European integration, Black Sea cooperation and regional development in Central Asia.

In the last decades, the subject of the development of the energy sector in South-Eastern Europe provokes special attention due to its relevance in the context of the political and economic transformations on а regional and on a global level. Тhe changing energy landscape in the Balkan countries reflects the complicated balance between the EU imperatives and the national goals and aspirations. In view of these trends, the aim of the study is to discuss the main dimensions of the significance of this region and the ambitions of the Balkans to act as a bridge between key energy zones.

За автора

Преподава в катедра „Международни отношения“ на Университета за национално и световно стопанство. Изследователските ? интереси са насочени към проблематиката на енергийната сигурност, европейската интеграция, черноморското сътрудничество и регионалното развитие на Централна Азия.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ