ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Историческата памет и политизацията на историята на Втората световна война: Русия срещу Европа

Автор: Доц. д-р Юрий Никифоров дата: 08/05/2020 (Брой 2 2020г.) от 5 до 10 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Статията на известния руски военен историк Юрий Никифоров, повдига много важна тема в навечерието на 75-годишнината от Победата над нацизма – в резултат на информационната кампания за преразглеждане на решаващата роля на СССР в Победата над нацистка Германия, европейците могат да престанат да  разбират защо и с кого са воювали страните от Антихитлеристката коалиция и в името на какво  народите по света дадоха  огромни жертви. Това ще доведе до сериозни последици за бъдещето на Европа.

 

The historical memory and politicization of World War II history: Russia versus Europe

Assoc. Prof. Dr. Yuriy Nikiforov
Candidate of Historical Sciences. Associate Professor in the Department of Contemporary Russian History at Moscow State Pedagogical University; Senior Research Fellow at the Center for War History and Geopolitics at the Institute of World History of the Russian Academy of Sciences. Professor at the Academy of Military Sciences; Head of the scientific department of the Russian Military History Society. His scientific interests are related to the history and historiography of World War II and the Great Patriotic War; history of international relations.

The article by the famous Russian military historian Yuri Nikiforov raises a very important topic on the eve of the 75th anniversary of Victory over Nazism - as a result of an information campaign to review the crucial role of the USSR in Victory over Nazi Germany, Europeans may stop to understand why and who the countries of the Anti-Hitler Coalition fought with and for what reason the nations of the world have made enormous casualties. This will have serious consequences for the future of Europe.

 

За автора

Кандидат на историческите науки. Доцент в катедра „Съвременна руска история“ на Московския държавен педагогически университет; старши научен сътрудник в Центъра за история на войните и геополитика към Институт по световна история на Руската академия на науките. Професор в Академията за военни науки; ръководител на научния отдел на Руското военно-историческо дружество. Научните му интереси са свързани с история и историография на Втората световна война и Великата отечествена война; история  на международните отношения (1930-1940 г.).

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ