ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

От реванш към реваншизъм

Автор: Д-р Любомир Кючуков дата: 08/05/2020 (Брой 2 2020г.) от 11 до 22 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

 

Тридесетте години след прехода към плуралистична демокрация и пазарна икономика в Източна Европа дават достатъчно основания за равносметка. На втори план, зад процеса на демократизация, течеше друг, не по-малко важен процес – на политически и идеологически реванш. На практика двата процеса бяха трудно разделими - доколкото по същество промените предполагаха връщане към установяване на капиталистически отношения. Реституцията на собствеността в промишлеността и селското стопанство, отрицанието на ролята на държавата (и обществото) за сметка на личната свобода, слагането на знак за равенство между социален и социалистически, възстановяването на довоенните партии, лустрацията – всичко това бяха елементи от идеологическото отрицание на близкото минало за сметка на идеализацията на по-далечното такова.

С края на прехода и изчерпване на революционния етап на промените реваншът се издигна с една стъпка нагоре – от обществено на държавно ниво. И в редица страни се появиха тенденции към реваншизъм, възпроизвеждащи довоенни конфронтации със съседите и създаващи рискове за сигурността на континента.

 

From revenge to revanchism

Lyubomir Kyuchukov
Career diplomat. Doctor in political sciences. Member of the Council on European Integration at the Council of Ministers and of the Council on European and Euro-Atlantic Integration with the President of Bulgaria (2001-2005). Deputy-Minister of Foreign Affairs (2005-2009), Ambassador of Bulgaria in the UK (2009-2012). Currently he is Director of the Economics and International Relations Institute.

Thirty years after the transition to pluralistic democracy and market economy in Eastern Europe offer enough space for summing-up. A secondary process, but one of equal importance, was taking place behind democratization: the process of political and ideological revenge. In fact these two processes could hardly be separated, because in their essence the changes were meant to restore capitalist relations. Restitution of industrial and agrarian property, denial of the role of the state (and society) in favor of the personal freedoms, equating the notions of social and socialist, restoration of pre-war political parties, lustration – these were all elements of the ideological negation of the nearer past in favor of the more distant one.

The end of the transition period and the exhaustion of the revolutionary stage of the transformations marked the raise of revenge to an upper level – from a public to a state one. A number of countries are witnessing revanchist tendencies, reproducing pre-war confrontations with neighbors and creating new risks for the security of the continent.

 

За автора

Дипломат от кариерата. Доктор по политология. Член на Съвета по евроинтеграция в Министерския съвет и на Съвета по европейска и евроатлантическа интеграция при президента на България (2001-2005 г.). От 2005 до 2009 г. е заместник-министър на външните работи, а от 2009 до 2012 г. - посланик на България в Лондон. В момента е директор на Института за икономика и международни отношения.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ