ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Вземането на политически решения в сферата на сигурността в Република България

Автор: Стоян Стоянов дата: 08/05/2020 (Брой 2 2020г.) от 53 до 64 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Изпълнителната власт заема централно място при вземането на политически решения в сферата на сигурността в Република България. Правителството се подпомага от съветници и институции, които могат да предоставят информация и съвети, при поискване. При осъществяването на тези функции се наблюдават множество предизвикателства и проблеми, които оказват влияние върху избора за действие. В крайна сметка, решенията и действията трябва да зависят основно от стремежа за постигане и защита на националните интереси, а за грешките и отклоненията да се понася политическа отговорност от взимащите решения.

 

Political decision-making in the field of security in the Republic of Bulgaria

Stoyan Stoyanov
The author is a PhD student in the International Relations Department of the Faculty of International Economics and Politics of the University of National and World Economy. For many years he is interested in researching the challenges and problems related to security and decision making.

The Executive has central role for the political decisions made in the field of security in the Republic of Bulgaria. The government is supported by councilors and institutions that provide information and advice, if requested. There are numerous challenges and problems while performing these functions that affect the choices of actions. Ultimately, the decisions and the actions must be driven primarily by the willingness to achieve and protect the national interests, while mistakes and aberrations should require decision makers to take political responsibility.

За автора

Докторант в катедра „Международни отношения“ при факултет „Международна икономика и политика“ на Университета за национално и световно стопанство. Интересува се от дълги години от изследване на предизвикателствата и проблемите на сигурността и вземането на решения.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ