ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Характеристика на понятията доктрина, политическа доктрина и геополитическа доктрина

Автор: Д-р Христо Панталеев дата: 08/05/2020 (Брой 2 2020г.) от 65 до 76 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Статията е опит за дефиниране и систематизиране на понятията „доктрина“, „политическа доктрина“ и „геополитическа доктрина“. Целта е да се подпомогне методологията при изучаването на политическите и външнополитическите доктрини които са и обект на редица изследвания. Основният изводи от изследването е, че политическата доктрина е междинно звено между политическата идеология и конкретните политически решения, в това число и във външната политика.

 

Characteristics of the concepts of doctrine, political doctrine and geopolitical doctrine

Dr. Hristo Pantaleev
Doctor of Political Science and Assistant Professor in the Department of Political Science and National Security, Faculty of Economic and Social Sciences, Plovdiv Paisii Hilendarski University.

The article is attempt for a definition and systematization of concepts of  “political doctrine” and “foreign policy doctrine”. The aim is to support methodology of the political doctrine and foreign affairs doctrine as an object of scientific study. The main conclusion is that the political doctrine is аn intermediate between the political ideology and political decisions and acts including the foreign policy.

За автора

Доктор по политология и главен асистент в катедра „Политически науки и национална сигурност“, Факултет по икономически и социални науки, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ