ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Как бизнесът стана заложник на геополитиката

Автор: Проф. д.ист.н. Александър Борисов дата: 18/07/2020 (Брой 3 2020г.) от 47 до 58 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

В днешната световна политика въпросите на геополитиката и геоикономиката са тясно преплетени със стегнати възли на глобални противоречия. Колкото повече се развиват съвременните международни отношения, толкова повече напомнят опасната „игра без правила”. Уви, до подобен извод може да сестигне, наблюдавайкикак се руши познатия свят, как престават да действат международни договори и споразумения, които обслужваха стриктно държавите в течение на много десетилетия, как се поставят под съмнение договорености, гарантиращи сигурност и стабилност на световната система. В съвременната световна политика се преплетоха тясно интересите на големия бизнес и големите държави, а международните отношения по същество, особено след разпадането на СССР и настъплението на либералния световен ред, придобиха характерните черти на междудържавна конкуренция, в която прагматичните интереси отместиха на втори план идеологическите интереси.

 

How business became hostage to geopolitics

Prof. D.Sc. Alexander Borisov
Professor at the Moscow State University of International Relations (MGIMO) of the Ministry of Foreign Affairs of Russia.

In today's world politics, issues of geopolitics and geoeconomics are closely intertwined with tight knots of global contradictions. The more modern international relations develop, the more they resemble the dangerous "game without rules." Alas, such a conclusion can be reached by observing how the known world is collapsing, how international treaties and agreements that have strictly served countries for many decades cease to function, how agreements guaranteeing the security and stability of the world system are called into question. . The interests of big business and big countries are closely intertwined in modern world politics, and international relations, in essence, especially after the collapse of the USSR and the advent of the liberal world order, have acquired characteristics of interstate competition in which pragmatic interests overshadowed ideological interests.
 

За автора

Професор в Московския държавен университет по международни отношения (МГИМО) на Министерството на външните работи на Русия.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ