ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Европа след пандемията: трудният път към нормалното

Автор: Д-р Иво Цеков дата: 18/07/2020 (Брой 3 2020г.) от 59 до 72 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Кризата COVID-19 от 2020 г. ще има решаващи за икономическото, политическо и социално бъдеще на Европа последици. Тя ще разклати везните и ще размести баланса между суперсилите – САЩ, Русия, Китай и Европейския съюз.  Кризата засили вече съществуващи противоречия: политически, класови и икономически и това може да е катализаторът, който коренно ще промени установеният от либералната демокрация ред. Културните последици са също големи, недоверието между хората нарасна, както и обществената поляризация между тези, които подкрепят строгите мерки и тези, които са за бързото им отпускане. Най-важната задача на ЕС след като се справи с усложненията в политическата действителност, икономическата ситуация и гарантирането на здравето на хората, е да се състави добре обмислен модел, който да служи като основен инструмент в подобни бъдещи кризисни ситуации.

 

Europe after the pandemic: the long way towards normalization

Dr. Ivo Tsekov
Chief Assistant Professor, Department of International Law and International Relations, Faculty of Law, Sofia University

The COVID-19 crisis of 2020 will have decisive consequences for Europe's economic, political and social future. It will upset the balance between the superpowers - the United States, Russia, China and the European Union. The crisis has exacerbated existing contradictions: political, class and economic, and this could be the catalyst that will radically change the order established by liberal democracy. The cultural consequences are also great, mistrust between people has grown, and public polarization between those who support austerity measures and those who are in favor of their rapid release. The EU's most important task, after dealing with the complicated political reality and economic situation and ensuring people's health, is to draw up a well-thought-out model to serve as a key framework in similar future crises.

За автора

Главен асистент в Катедра по международно право и международни отношения към Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ