ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Поредната криза от течението на времето

Автор: Д-р Симеон Василев дата: 18/07/2020 (Брой 3 2020г.) от 73 до 80 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Статията се фокусира върху предупрежденията, направени от учени в различни области на социалните науки, за появата и последиците от евентуална пандемия. Застъпва се тезата, че вирусът SARS-CoV-2 създава нови икономически, геополитически и културни  обстоятелства, в които неизвестните за международните отношения се увеличават с още един елемент - здравната инфраструктура. Нейното състояние е показател за имунната слабост на политическия и икономическия ред, и за неефективността на политическите „медикаменти“, които трябва да поддържат в добро здраве стратегическата стабилност и култура.

 

Another crisis from time  running out

Dr. Simeon Vassilev
Doctor of International Communication–Journalism. He specializes in Germanic studies in the Martin Luther University based in Hale, Germany, as well as Journalism at BBC in Cardiff University, Wales. As a journalist, he has hundreds of articles on international policy issues published in the Bulgarian and international press as well as a correspondent for Bulgarian National TV in Bonn and Berlin. Lecturer at the Faculty of Journalism and Mass Communication of Sofia University “St. Kliment Ohridski”. Author of a number of books.

The article focuses on the warnings, given by scientists from different social science spheres, on the occurrence and the consequences of the eventual pandemic. It is argued, that the virus SARS-CoV-2 creates new economic, geopolitical, and cultural circumstances, in which the unknowns for international relations are increasing with yet another element - health infrastructure. Its condition indicates the immune weakness of the political and economic order, and the ineffectiveness of political “medicine”, which ought to maintain strategic stability and culture in good health.

За автора

Доктор по „Международна комуникация – Журналистика“. Специализира германистика в университета „Мартин Лутер“, Германия и журналистика в Би Би Си и университета в Кардиф, Уелс. Научните му интереси са в областта на медиите и международните отношения. Ръководител е на програма „Медии и комуникации“ в Института за публична политика. Преподавател е във Факултета по журналистика и масова комуникация към Софийския университет „Св. Климент Охридски”.Автор е на редица книги.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ