ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Функциониране на съдебната власт в България и защита на правата на човека съобразно международните стандарти в условията на пандемия

Автор: Д-р Пламен Георгиев дата: 18/07/2020 (Брой 3 2020г.) от 81 до 102 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Мащабът и скоростта на разпространение на COVID-19 и последвалата безпрецедентна санитарна криза изправи международната общност пред огромни предизвикателства за кратък период от време да се намерят подходящите мерки и средства, с които правителствата да защитят населението на своите страни от заплахата от заразното заболяване без да се въздейства негативно на закрилата на правата на човека. Това постави и поредица от въпроси, разгледани в статията, свързани с осъществяване защитата на правата на човека, според международните стандарти, при функциониране на съдебната власт в  Република България в условията на извънредно положение.

 

Functioning of the judiciary in Bulgaria and protection of human rights in accordance with international standards in a pandemic

Dr. Plamen Georgiev
Doctor of Law. In 2007 he was appointed to the position of "junior judge" in the District Court - Haskovo, and since 2011 he has been appointed and assumed the position of "judge" in the District Court . In 2017 he was elected by the Judicial Board of the SJC, after a competition for Administrative Head - Chairman of the District Court - Haskovo, which position he currently holds.

The scale and speed of the spread of COVID-19 and the sanitary crisis followed, have posed enormous challenges for the international community to find, in a short period of time, the appropriate measures and means for governments to protect their populations from the threat of the contagious disease, without negative impact on the human rights protection. A fact, raising a number of issues, discussed in the article, related to the human rights legal protection, according to international standards, in case of judiciary in the Republic of Bulgaria functioning in a state of emergency.

За автора

Доктор по право. През 2007 г. е назначен на длъжността „младши съдия“ в Окръжен съд – Хасково, а от 2011 г. е назначен и встъпил в длъжността „съдия“ в Районния съд. През 2017 г. е избран от Съдийската колегия на ВСС, след проведен конкурс за Административен ръководител – Председател на Районен съд – Хасково, която длъжност заема и към момента.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ