ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Тунис по пътя на демокрацията – президентски избори 2019

Автор: Д-р Олга Стоянова-Енчева дата: 18/07/2020 (Брой 3 2020г.) от 111 до 120 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Нивото на демокрация на дадена страна не се определя само от провеждането на редовни, свободни, честни и прозрачни избори, но тесъс сигурност са един от основните показатели за демокрацията. Настоящата статия представя и анализира предпоставките, довели до тунизийските президентски избори през 2019 г. и нейните последици за държавата.

 

Tunisia on the Road to Democracy – 2019 Presidential Election

Dr. Olga Stoyanova-Encheva
Doctor in the professional field of Political Science. Chief Assistant in the Department of Political Science, Cultural Studies and Sociology at the Faculty of Philosophy at the University of Veliko Tarnovo “St. St. Cyril and Methodius ”. Her research interests are in: political science, international relations, Arabic studies, democracy, transitology and gender equality.

The level of democracy of a country is not only determined by the holding of regular, free, fair and transparent elections but it is certainly one of the main indicators of democracy. The present article, therefore, presents and analyzes the prerequisites that have led to the 2019 Tunisian presidential election and its implications for the state

За автора

Доктор в професионално направление „Политически науки”.  Главен асистент в катедра „Политология, културология и социология“ на Философски факултет при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Научните  ? интереси  са в областта на: политология, международни отношения, арабистика, демокрация, транзитология  и полово равенство.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ