ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

БРОЙ 4

ГОДИНА 2020
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ 05.10
БРОЙ СТРАНИЦИ 135
КУПИ БРОЯ В pdF ФОРМАТ

Глобалната политическа икономия и дигиталните железни завеси

Автор: Чл.-кор. проф. д.ф.н. Васил Проданов

Студията тръгва от предпоставката, че както класическата, така и международната и глобалната политическа икономия са свързани с периоди на глобализация на икономиките и в една или друга степен ги обясняват и аргументират. Основната теза е, че сега се намираме в началото на нов стадий на икономическо развитие, когато серия от фактори поставят началото на деглобализация, при...

Финансирането на тероризма и глобалната сигурност

Автор: Доц. д-р Мирослав Мирчев

В статията е направен преглед и анализ на пътищата за финансиране на тероризма. Разгледан е генезисът на повечето незаконни и полузаконни средства за добиването на финансови средства, тяхното „изпиране” и легализиране под формата на различни проекти, включително и чрез благотворителност. Посочени са предимствата и недостатъците на способите за трансфер на пари...

Политическата философия на коронавируса

Автор: Проф. Александър Щипков

Имиджът на историята „преди и след пандемията“ се опитва да обозначи някакъв исторически „праг“, сякаш призовава живота да започне на нов лист. От тази гледна точка е важен не само медицинският аспект на пандемията, но и реакцията на политическия и интелектуален елит към нея, тъй като различните социални сили могат да използват тази промяна за своите достатъчно...

Декларация на Департамента на САЩ за инвестиционния климат в България за 2020 година (10 септември 2020)

Автор: ДОКУМЕНТ

В Декларацията се отбелязва, че България се разглежда от много инвеститори като привлекателна инвестиционна дестинация, с държавни стимули за нови инвестиции. Страната продължава да предлага някои от най-евтината работна ръка в ЕС и ниски и фиксирани корпоративни данъци и данъци върху доходите. Въпреки това, постоянното покачване на заплатите, значително изпреварващо темпа...

НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ