ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Финансирането на тероризма и глобалната сигурност

Автор: Доц. д-р Мирослав Мирчев дата: 05/10/2020 (Брой 4 2020г.) от 53 до 62 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

В статията е направен преглед и анализ на пътищата за финансиране на тероризма. Разгледан е генезисът на повечето незаконни и полузаконни средства за добиването на финансови средства, тяхното „изпиране” и легализиране под формата на различни проекти, включително и чрез благотворителност. Посочени са предимствата и недостатъците на способите за трансфер на пари „Хауала” и „Хунди”за нуждите на терористични организации. Разгледани са формите и методите за ограничаване на финансовите потоци за тероризма, вземани от международната общност,  от отделните държави, включително и Република България.

 

Terrorist financing and global security

Assoc. Prof. Dr. Miroslav Mirchev
Head of Department at the Academy of Sciences "GSRakovski". He has been Assistant Military Attaché in Baghdad, Iraq, as well as a Military, Air Force and Naval Attaché in Islamabad, Pakistan. Expert on terrorism and intelligence. He has publications on these topics in specialized publications. He is the author of the book “Bear Trap. The Taliban, Al Qaeda and Terrorism in South Asia.

The article has reviewed and analyzed the ways of financing terrorism. The genesis of most illegal and semi-legal funds for obtaining financial resources, their "laundering" and legalization in the form of various projects, including through charity, is considered. The advantages and disadvantages of the methods of money transfer "Hawala" and "Hundi" for the needs of terrorist organizations are pointed out. Last but not least, the forms and methods for limiting the financial flows for terrorism, taken by the international community, from the individual countries, including the Republic of Bulgaria, are considered.

За автора

Преподава във ВА „Г.С.Раковски”. Офицер от българското военно разузнаване. Бил е помощни-военен аташе в Багдад, Ирак, както и военен, военновъздушен и военноморски аташе в Исламабад, Пакистан. Експерт по въпросите на тероризма и разузнаването. Има публикации по тези теми в специализирани издания. Автор е на книгата „Капан за мечки. Талибаните, Ал Кайда и тероризмът в Южна Азия”.

 

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ