ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Политическата философия на коронавируса

Автор: Проф. Александър Щипков дата: 05/10/2020 (Брой 4 2020г.) от 63 до 70 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Имиджът на историята „преди и след пандемията“ се опитва да обозначи някакъв исторически „праг“, сякаш призовава живота да започне на нов лист. От тази гледна точка е важен не само медицинският аспект на пандемията, но и реакцията на политическия и интелектуален елит към нея, тъй като различните социални сили могат да използват тази промяна за своите достатъчно различни интереси. Идеологията на праговото развитие днес се огласява гръмко и настойчиво. Това има своите социално-икономически причини, а именно критичното износване на либералния модел на обществото и опитът на неговите пазители на всяка цена да запазят позицията си.

 

 

The political philosophy of the coronavirus

Prof. Alexander Shtipkov
Professor at the Faculty of Philosophy of Moscow State University (MSU) «M.V. Lomonosov "; Deputy Trustee of the World Russian National Cathedral; member of the Public Chamber of the Russian Federation.

The image of history "before and after the pandemic" tries to mark a historical "threshold", as if calling for life to begin on a new leaf. From this point of view, not only the medical aspect of the pandemic is important, but also the reaction of the political and intellectual elite to it, as different social forces can use this change for their sufficiently different interests. The ideology of threshold development is being announced loudly and insistently today. This has its socio-economic reasons, namely the critical wear and tear of the liberal model of society and the attempt of its guardians to maintain their position at all costs.

За автора

Професор във философския факултет на Московския държавен университет (МГУ) «М.В. Ломоносов»; заместник-настоятел на Световната руска национална катедрала; член на Обществената камара на Руската федерация.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ