ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Българо-китайските отношения: постижения и предизвикателства

Автор: Ангел Орбецов дата: 09/12/2020 (Брой 5-6 2020г.) от 47 до 62 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

В развитието на българо-китайските отношения, издигнати на равнище стратегическо партньорство, отчитаме редица постижения, стъпващи на утвърдените традиции и придобитата нова динамика. Предизвикателствата през последната година идват най-вече от външни фактори – китайско-американската конфронтация, критичната фаза в отношенията ЕС-Китай и пандемичната обстановка, но и от наши институционални слабости. Наблюдават се явления като рязкото намаляване на взаимните контакти и застоя в развитието на Инициативата „17+1“, към които се наслагват тенденцията към заобикаляне на България в китайската инвестиционна активност на Балканите и липсата на реализиран мащабен китайски проект у нас. Чувства се необходимост от изработване и следване на интегрирана стратегия, чрез която България да извлече очакваните ползи от Инициативата „Един пояс, един път“ и сътрудничеството с Китай в икономическата, научно-технологичната и културната област.
 

Bulgarian-Chinese relations: achievements and challenges

Angel Orbetsov
H.s diplomatic career spans over 34 years. He is a graduate of MGIMO University in Moscow. He served as Director of the MFA Asian Directorate (2008-2019). His postings abroad include Bulgarian embassies in Kabul, Tehran and Islamabad. In 2003-2008 he was appointed Ambassador to China accredited also to the DPRK. He has been a lecturer at the Sofia University and the Free Universities of Varna and Burgas. He is the author of a Persian language textbook and he edited the Bulgarian translations of two monographs.
 

Bulgarian-Chinese relations, raised last year to the level of strategic partnership, have seen a number of achievements, stemming from well-entrenched traditions and recently attained dynamics. Challenges over the past year have arisen mainly from external factors – the Sino-American confrontation, the critical juncture in EU-China relations and the COVID-19 pandemics, coupled with our institutional shortcomings. The said period has witnessed sharp slowdown of mutual contacts and stagnation in the development of the “17+1” Initiative, which have come on top of the fact that no major Chinese-related project has been implemented in Bulgaria and that Chinese investment activities in the Balkans tend to bypass the country. It is highly essential to design and follow a well-integrated strategy scheduled to draw for Bulgaria the anticipated benefits from the “One Belt, One Road” Initiative and the co-operation with China in the fields of economy, science, technology and culture.

За автора

Дипломат с 34-годишен стаж. Завършил е МГИМО в Москва, специалност „международни отношения“. Работил е основно в азиатската дирекция в МВнР, на която е директор (2008-2019). Има задгранични назначения в посолствата в Кабул, Техеран и Исламабад. През 2003-2008 г.е посланик в Китай, акредитиран и за КНДР. Преподавал е в Софийския университет, Бургаския и Варненския свободни университети. Автор на учебник по персийски език. Редактор на българските преводи на две монографии.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ