ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Цифровата битка за бъдещето

Автор: Ивайло Калфин дата: 09/12/2020 (Брой 5-6 2020г.) от 63 до 68 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Регионът на Югоизточна Европа, включително Западните Балкани и Черноморския басейн винаги е привличал значителен геополитически интерес. Логично е, че и в наши дни, макар и по различни причини, тук се преплита особеното внимание на ЕС, на Русия, САЩ, Япония, Китай. Интересът на Китай е регионално отражение на експанзията на тази държава през последните години. Целите ѝ на Балканите са изграждане на стабилна инфраструктура за достъп до богатия европейски пазар, налагане на високи китайски технологии, политическо влияние, включително създаване на прецеденти в ЕС. Всъщност основната заплаха от китайската конкуренция не са нито китайските стоки, нито съществуващите технологии. Битката е за достъп до информация, която е жизнено важна за развитието на изкуствения интелект. Изкуственият интелект от своя страна ще създаде бъдещо превъзходство в различни области.
 

The digital battle for the future

Ivailo Kalfin
Deputy Prime Minister of Bulgaria and Minister of Foreign Affairs (2005-2009), Minister of Labour and Social Policy (2014-2016), member of the National Assembly (1994-2005) and Member of the European Parliament (2009-2014).
 

South Eastern Europe, including the Western Balkans and the Black Sea basin has always attracted substantial geopolitical interests. Nowadays EU, Russia, USA, Japan, China demonstrate a visible attention to the region, although led by different motives. The Chinese activity in the region of SEE is a reflection of the economic expansion of this country in the last decade. Its goals on the Balkans consist in building a robust infrastructure for the transportation of Chinese goods towards the rich EU market, the expansion of the Chinese high tech products, political influence, including creation of precedents in the EU. Actually the threat of the Chinese competition consists neither in the cheap products, nor in the existing technologies. The war is for data, needed for the development of the Artificial Intelligence. And the AI will soon create superiority of those who use it abundantly.

 

За автора

Вицепремиер и министър на външните работи (2005-2009), министър на труда и социалната политика  (2014-2016), член на Народното събрание  (1994-...-2005) и член на ЕВропейския парламент   (2009-2014).

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ