ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Възможни последици от участието на Китай в преговорите за ядреното оръжие

Автор: Д-р Александър Савелев дата: 09/12/2020 (Брой 5-6 2020г.) от 81 до 92 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Пекин обяснява твърдото си нежелание да се присъедини към САЩ и Русия в преговорите за контрол на ядрените оръжия с факта, че ядреният арсенал на Китай е несравним със съответния потенциал на двете водещи ядрени сили в света. Китай настоятелно призовава Русия и САЩ да продължат процеса на ядрено разоръжаване на двустранна основа и обещава, че ще бъде готов да разгледа възможността за своето участие в преговорите, само когато насрещните страни намалят арсеналите си приблизително до нивото на Китай. Вашингтон намира това за напълно неприемливо и настоява Китай или да се присъедини веднага към съществуващия руско-американски стратегически договор нов СТАРТ или да с съгласи да влезе в тристранен формат за контрол на ядрените оръжия. Тази статия проучва перспективите за участието на Китай в преговорите за ядреното оръжие и анализира истинските причини за желанието на Пекин да избегне всякакви сделки за ядрено разоръжаване в този момент. Работната хипотеза на настоящия материал е, че позицията на Китай по горния въпрос по никакъв начин не е пресилена или пропагандистка и че тя се ръководи от основни политически, военни и стратегически съображения. Пренебрегването на този фактор и по-нататъшните силни усилия за довеждане на Китай на масата за преговори за обсъждане на контрола върху ядрените оръжия ще доведат до провал.
 

Possible consequences of China's involvement in nuclear negotiations

Alexander Savelev
Doctor of Political Science, Chief Research Fellow at the National Research Institute for World Economy and International Relations "E.M. Primakov ”(Moscow, Russia), Center for International Security. In 1989-1991 he was a member of the Soviet team in the negotiations on START-1 (negotiations on defense and space issues).
 

Beijing explains its firm unwillingness to join the United States and Russia in nuclear arms control talks by the fact that China’s nuclear arsenal is incomparable with respective potentials of the world’s two leading nuclear powers. China urges Russia and the U.S. to go ahead with the nuclear disarmament process on a bilateral basis, and promises it will be prepared to consider the possibility of its participation in the negotiations only when its counterparts have downgraded their arsenals approximately to China’s level. Washington finds this totally unacceptable and demands that China either join the existing Russian-U.S. strategic New START treaty right away or agree to enter into a trilateral nuclear arms control format. This article studies the prospects of China’s involvement in nuclear arms talks and analyzes the true reasons behind Beijing’s desire to avoid any nuclear disarmament deals at this point. The working hypothesis of this paper is that China’s stance on the above issue is by no means far-fetched or propagandistic, and that it is driven by fundamental political, military and strategic considerations. Disregard for this factor and further forceful efforts to bring China to the negotiating table to discuss nuclear arms control will lead to failure.

 

За автора

Доктор по политология, главен научен сътрудник в Националния изследователски институт за световна икономика и международни отношения „Е.М. Примаков“ (Москва, Русия), Център за международна сигурност.  През 1989-1991 г. е член на съветския екип в преговорите по СТАРТ-1 (преговори за отбрана икосмически въпроси).

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ