ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

За активна българска външна политика

Автор: Д.ист.н. Петър Куцаров дата: 09/12/2020 (Брой 5-6 2020г.) от 127 до 140 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Авторът разглежда два недостатъка на българската дипломация: слабата подготовка на дипломатите и липсата на активна външна политика на България. Визираният извод с особена сила важи за съседите на България, Османската и Руската империя и техните продължители – Турция и Русия, тъй като те оказват особено влияние върху раждането и изграждането на Третото Българско царство. Въз основа на анализа, авторът предлага конкретни стъпки за подготовката на дипломати и за активизиране на външната политика на София спрямо Анкара и Москва.
 

For an active Bulgarian foreign policy

Petar Kutsarov
Career diplomat with historical and philological education, Doctor of Historical Sciences, Minister Plenipotentiary. He is the author of several monographs and over 200 articles in the Bulgarian and foreign press.
 

The author considers two deficiencies of the Bulgarian diplomacy: the poor training of the diplomats and the lack of active Bulgarian foreign policy. These findings are of particular relevance when it comes to Bulgaria’s neighbors, the Ottoman and the Russian empires and their successors – Turkey and Russia, since these are the countries which had particular impact on the birth and the formation of the Third Bulgarian Kingdom. On the basis of the analysis the author suggests concrete steps aimed at the training of diplomats and at bringing about active foreign policy of Sofia in relation to Ankara and Moscow.

За автора

Дипломат от кариерата с историческо и филологическо образование, доктор на историческите науки, пълномощен министър. Автор е на няколко монографии и на над 200 статии в българския и чуждестранен печат.

 

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ