ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Предизвикателства и перспективи пред развитието на средиземноморския регион

Автор: Доц. д-р Николай Цонков дата: 09/12/2020 (Брой 5-6 2020г.) от 141 до 148 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Средиземноморският регион винаги е бил пресечна точка, в която се преплитат национални и стратегически интереси както на държавите в региона, така и на водещите страни от Европейския съюз (ЕС), САЩ, Русия, Китай и други. Интересът към региона винаги е бил висок поради факта, че през него преминават много от търговските и икономически връзки в света. Именно затова държавите от региона са го използвали като по-сигурен и осигуряващ бърз достъп до стратегически суровини. В статията авторът прави опит да анализира проблемите, причините за тях, предизвикателствата, както и възможностите за развитие на страните в региона на Средиземно море, и в частност източната половина. В този контекст авторът очертава мястото на България в регионален план, поради обстоятелството, че българската държава е пряко свързана с региона. За целите на изследването се прави ретроспективен анализ на региона с цел да се откроят основните конфликтни точки и тяхното преодоляване, за да се постигне развитие. За нуждите на изследването авторът използва исторически, териториален и системен подходи, съчетавайки ги с различни методи като исторически, аналитичен, описателен, позоваване на експертно мнение, сравнителен анализ и други. Основните резултати, които авторът очаква да бъдат постигнати са да се откроят възможностите за развитие на държавите в региона и каква би трябвало да бъде политиката на българската държава в този контекст.

За автора

Директор на Научноизследователски център за регионални изследвания към катедра „Регионално развитие“ в Университета за национално и световно стопанство

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ