ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Ислямският вектор във външната политика на Русия

Автор: Рамазан Абдулатипов дата: 09/12/2020 (Брой 5-6 2020г.) от 149 до 156 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Русия е многонационална и многоконфесионална държава. Преминавайки през сложни социални експерименти и духовни търсения гражданите на Руската федерация се утвърдиха като единен многонационален народ, като руска нация. И всичко това независимо от разпадането на обединената страна Съветски съюз, пред която бяха изправени историческа Русия, постсъветските държави и народи в края на ХХ век. Едновременно с това укрепва историческия авторитет на Русия като световна сила, която е влияела и продължава да влияе позитивно на световните процеси, включително и в ислямския свят. Междуконфесионалното единство на всички вярващи в Русия е важен фактор за единството на руската гражданска нация.
 

The Islamic vector in Russia's foreign policy

Ramazan Abdulatipov
Special Representative of the Russian Federation to the Organization of Islamic Cooperation.


Russia is a multinational and multi-religious country. Going through complex social experiments and spiritual quests, the citizens of the Russian Federation established themselves as a single multinational nation, as a Russian nation. And all this despite the collapse of the united country, the Soviet Union, which historical Russia, post-Soviet states and peoples faced at the end of the twentieth century. At the same time, it strengthens Russia's historical authority as a world power that has influenced and continues to have a positive influence on world processes, including the Islamic world. The interfaith unity of all believers in Russia is an important factor in the unity of the Russian civil nation.

За автора

Специален представител на Руската федерация при Организацията за ислямско сътрудничество.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ