ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
  • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО КЛЮЧОВА ДУМА
    • ТЪРСЕНE ПО БРОЙ
    • ТЪРСЕНE ПО АВТОР
    • ТЪРСЕНE ПО ТЕМА

Отвъд „меката сила”: хуманитарно въздействие и външнополитическо сътрудничество

Автор: Д-р Вячеслав Сутирин дата: 16/02/2020 (Брой 1 2021г.) от 33 до 46 страница  
ЗА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ АБОНАМЕНТ!
АКО ИМАТЕ АБОНАМЕНТ, МОЛЯ ВЛЕЗТЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ ИЛИ СЕ АБОНИРАЙТЕ.
ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

Концепцията за „меката сила“ постулира алтернативата на икономическата и военно-политическата принуда под формата на привличане на целевата държава на своя страна за сметка на собствената привлекателност. Тези теории бяха така широко разпространени, че все по-често започнаха да се възприемат не като обект за анализ на реалността, а като част от самата реалност. Терминът „мека сила“, подобно на „публичната дипломация“, е „изобретение“ на англоговорящото пространство, предимно на американските академични и външнополитически общности и се дефинира като постигането на това, обекта да действа в интерес на субекта, но без „осезаемо въздействие.
 

Dr. Vyacheslav Sutirin
Vice-Rector of the State Academic University of Humanities, Executive Director of the Association for Foreign Policy Studies "A. Gromyko”; Doctor of Political Science.

The concept of "soft power" postulates the alternative of economic and military-political coercion in the form of attracting the target country to its country at the expense of its own attractiveness. These theories were so widespread that they began to be perceived more and more often not as an object for the analysis of reality, but as part of reality itself. The term "soft power," like "public diplomacy," is an "invention" of the English-speaking world, primarily the American academic and foreign policy communities, and is defined as achieving the object to act in the interest of the subject, but without "tangible impact."

За автора

Зам.-ректор на Държавния академичен университет по хуманитарни науки, изпълнителен директор на Асоциацията за външнополитически изследвания „А. Громико”;доктор по политология.

    Други статии по темата
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ